O nama

Odjel za kardiokirurgiju obavlja složenu zdravstenu djelatnost u stacionaru i poliklinici te nastavnu djelatnost koja se provodi kroz obrazovanje učenika medicinskih škola i studenata medicinskog fakulteta te stručno osposobljavanje i usavršavanje svih medicinskih kadrova. Odjel obavlja i znanstveno-istraživački rad na području svoje djelatnosti.

Obavljaju se svi operativni zahvati (operacije na koronarnim arterijama, operacijske zamjene ili reparacije srčanih zalistaka, operacije urođenih srčanih mana, kirurgije velikih srčanih žila i druge operacije) na otvorenom srcu uz ili bez upotrebe uređaja za vantjelesnu cirkulaciju, priprema se materijal i instrumenti – setovi, vodi se briga o sterilnosti materijala i prostora, vodi se propisana dokumentacija, vrši se pakovanje i upućivanje operativnih preparata na patohistološke, citološke i bakteriološke pretrage. Postoperacijska zdravstvena skrb provodi se u Odjelu za anesteziju i intenzivno liječenje i to upravo u Odsjeku intenzivnog. Uredno se vodi zdravstvena dokumentacija te sudjeluje u provođenju praktične nastave za učenike i studente dodiplomskog i postdiplomskog zdravstvenog usmjerenja.

Subspecijalistička ambulanta po zakonima struke organizira preglede i liječenja kardiokirurških bolesnika. U subspecijalističkoj ambulanti provodi se praktična nastava za učenike i studente dodiplomskog i postdiplomskog zdravstvenog usmjerenja.

Za organizaciju rada Odjela odgovoran je voditelj, a u njegovoj odsutnosti doktor medicine, specijalista u pripravnosti.