Zavod za hitni internistički prijem

Pročelnik Zavoda: prim.doc.dr.sc. Željko Šundov, dr.med.

Glavna medicinska sestra: Suzana Tafra, bacc.med.tech.

 

Kontakt