Služba za prehranu i dijetetiku

LOKACIJA FIRULE
VODITELJ SLUŽBE ZA PREHRANU I DIJETETIKU 021 556-149
URED - DIJETETIČAR 021 556-036
SKLADIŠTE HRANE 021 556-126
URED I 021 556-148
KUHINJA 021 556-150
RESTORAN DRUŠTVENE PREHRANE 021 556-246
GLAVNI DIJETETIČAR 021 556-482
MLIJEČNA KUHINJA 021 556-505
LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ KUHINJE 021 557-406
SESTRA DIJETETIČAR 021 557-472
BLAGOVAONICA DEŽURNOG OSOBLJA 021 557-564
TRAKA ZA PODJELU HRANE 021 557-404
SKLADIŠTE HRANE 021 557-364
URED - OBRAČUN 021 557-399