Odjel za medicinsku laboratorijsku dijagnostiku

LOKACIJA FIRULE
VODITELJ ODJELA ZA MEDICINSKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 021 556-215
GLAVNI TEHNIČAR 021 556-209
URINI 021 556-092
HITNA SLUŽBA 021 556-202
HITNA SLUŽBA 021 556-213
DNEVNI BORAVAK 021 556-203
KOAGULACIJA 021 556-040
KOAGULACIJA 021 556-207
LIJEKOVI 021 556-208
IZDAVANJA BIOKEMIJSKIH NALAZA 021 556-212
PRIJAM MATERIJALA 021 556-214
ACIDOBAZNI LABORATORIJ 021 556-216
MARKERI HEPATITISA 021 556-217
UPIS PACIJENATA 021 556-577
TUMORSKI MARKERI 021 556-579
ELEKTROLITI 021 556-578
TUMORSKI MARKERI 021 556-733
LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ ODJELA ZA MEDICINSKU LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU 021 557-535
GLAVNI TEHNIČAR 021 557-429
URED 021 557-347
DNEVNI BORAVAK 021 557-681
PRIJAM UPUTNICA - IZDAVANJE NALAZA 021 557-465
PRIJAM BIOLOŠKOG MATERIJALA 021 557-549
BIOKEMIJA 021 557-273
BIOKEMIJSKE ANALIZE 021 557-512
HORMONI 021 557-668
PROTEINI 021 557-651
IMUNOKEMIJA 021 557-437
ENZIMI 021 557-274
URINI 021 557-452
PORFIRINI - KAMENCI 021 557-426
ELEKTROLITI 021 557-346
OPĆI LABORATORIJ 021 557-241
HITNE BIOKEMIJSKE ANALIZE (DEŽURSTVO) 021 557-255
HITNE HEMATOLOŠKE ANALIZE (DEŽURSTVO) 021 557-670
HEMATOLOŠKE ANALIZE 021 557-319
KOAGULACIJA 021 557-397