Odjel za hitan prijam

LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ PRIJAMA 021 557-222
UPIS PACIJENATA - PRIJAVNICA 021 557-296
MEDICINSKA SESTRA 021 557-300
MEDICINSKA SESTRA - RADNA SOBA 021 557-730
RTG 021 557-263
OČNA AMBULANTA 021 557-719
INTERNISTIČKA AMBULANTA 021 557-344
NEUROLOŠKA AMBULANTA 021 557-361
KIRURŠKA AMBULANTA 021 557-363
UROLOŠKA AMBULANTA 021 557-231
PRIJAM PACIJENATA 021 557-415
OTPUST PACIJENATA 021 557-365
OPERACIJSKA DVORANA 021 557-443
ARHIVA 021 557-201