Odjel za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju

LOKACIJA FIRULE
LIJEČNIK 021 556-115
LIJEČNIK 021 556-125
GLAVNI FIZIOTERAPEUT 021 556-117
UPIS - KARTOTEKA 021 556-116
LIJEČNIK 021 556-119
LIJEČNIK - AMBULANTA 021 556-059
LIJEČNIK - AMBULANTA 021 556-118
PARAFINOTERAPIJA 021 556-121
GIMNASTIČKA DVORANA 021 556-122
ELEKTROTERAPIJA 021 556-123
DJEČJA GIMNASTIČKA DVORANA 021 556-124
AMBULANTA ZA DOJENČAD - LIJEČNIK 021 556-705
DNEVNI BORAVAK 021 556-120
LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ ODJELA 021 557-292
UPIS PACIJENATA 021 557-297
GLAVNI FIZIOTERAPEUT 021 557-672
DNEVNI BORAVAK OSOBLJA 021 557-649
LIJEČNIK 021 557-476
ELEKTROTERAPIJA 021 557-436
KINEZITERAPIJA 021 557-656
RADNA TERAPIJA 021 557-641
AMBULANTA 021 557-553
LOKACIJA TOPLICE
VODITELJ ODJELA 021 390-405
TAJNICA 021 390-400
KNJIŽNICA - SOBA ZA SASTANKE 021 390-401
GLAVNA SESTRA 021 390-476
LIJEČNIK DR. PUNDA 021 390-404
BLAGAJNA - FAKTURNO 021 390-487
RAZVOJNA KINEZITERAPIJA 021 390-472
AMBULANTA - MEDICINSKA SESTRA 021 390-416
AMBULANTA - LIJEČNIK 021 390-417
AMBULANTA - LIJEČNIK 021 390-418
UPISI - ŠALTER 1 021 390-402
UPISI - ŠALTER 2 021 390-419
EMG LABORATORIJ 021 390-420
PARAFIN 021 390-421
BAZEN 021 390-422
PROTETIKA 021 390-423
UPISI - TERAPIJA 021 390-424
PORTIR 021 390-425
KINEZITERAPIJA 1 021 390-426
KINEZITERAPIJA 2 021 390-427
ELEKTROTERAPIJA 021 390-428
DIJAMETRIJA 021 390-429
LIJEČNIK DR. PIVALICA 021 390-433
LIJEČNIK DR. KULIĆ 021 390-434
LOGOPED 021 390-435
APARTMAN 1 - DEŽURNI LIJEČNIK 021 390-451
PREDAVAONICA 021 390-453
LASER 021 390-454
ELEKTROTERAPIJA - MAGNETI 021 390-455
MAGNETOTERAPIJA 021 390-456
ELEKTRIČARI - KOTLOVNICA 021 390-457
PRAONICA 021 390-459
EMG 021 390-460
KUHINJA 021 390-485
KUHINJA - ODMOR 021 390-486
LIJEČNIK - DR. STANOJEVIĆ 021 390-469
LIJEČNIK - DR. TUKIĆ 021 390-470
DEŽURNA SESTRA ODJELA 021 390-403
MEDICINSKA SESTRA 021 390-473
MEDICINSKA SESTRA - AMBULANTA 021 390-474
HIPOBARIČNA TERAPIJA 021 390-475
MEDICINSKA SESTRA - "B" III. KAT 021 390-480
BTL - MAGNETSKA 021 390-481
BOLESNIČKA SOBA BR. 11, 2. KAT 021 390-430
BOLESNIČKA SOBA BR. 12, 2. KAT 021 390-431
BOLESNIČKA SOBA BR. 13, 2. KAT 021 390-432
BOLESNIČKA SOBA BR. 17, 2. KAT 021 390-436
BOLESNIČKA SOBA BR. 18, 2. KAT 021 390-437
BOLESNIČKA SOBA BR. 19, 2. KAT 021 390-462
BOLESNIČKA SOBA BR. 20, 2. KAT 021 390-463
BOLESNIČKA SOBA BR. 21, 2. KAT 021 390-464
BOLESNIČKA SOBA BR. 22, 2. KAT 021 390-466
BOLESNIČKA SOBA BR. 23, 2. KAT 021 390-467
BOLESNIČKA SOBA BR. 26, 2. KAT 021 390-471
BOLESNIČKA SOBA BR. 31, 2. KAT 021 390-438
BOLESNIČKA SOBA BR. 32, 2. KAT 021 390-439
BOLESNIČKA SOBA BR. 33, 2. KAT 021 390-440
BOLESNIČKA SOBA BR. 34, 3. KAT 021 390-441
BOLESNIČKA SOBA BR. 35, 3. KAT 021 390-442
BOLESNIČKA SOBA BR. 36, 3. KAT 021 390-443
BOLESNIČKA SOBA BR. 37, 3. KAT 021 390-446
BOLESNIČKA SOBA BR. 37 A, 3. KAT 021 390-445
BOLESNIČKA SOBA BR. 38, 3. KAT 021 390-447
BOLESNIČKA SOBA BR. 39, 3. KAT 021 390-448
BOLESNIČKA SOBA BR. 40, 3. KAT 021 390-449
BOLESNIČKA SOBA BR. 41, 3. KAT 021 390-450
BOLESNIČKA SOBA BR. 42, 3. KAT 021 390-477
BOLESNIČKA SOBA BR. 43, 3. KAT 021 390-478
BOLESNIČKA SOBA BR. 46, 3. KAT 021 390-479
BOLESNIČKA SOBA BR. 50, 3. KAT 021 390-482
BOLESNIČKA SOBA BR. 51, 3. KAT 021 390-483
BOLESNIČKA SOBA BR. 52, 3. KAT 021 390-484