Klinika za ženske bolesti i porode

LOKACIJA FIRULE
UPRAVA KLINIKE - PREDSTOJNIK 021 551-226
UPRAVA KLINIKE - PREDSTOJNIK 021 551-229
UPRAVA KLINIKE - TAJNIK-CA 021 551-227
UPRAVA KLINIKE - GLAVNA SESTRA 021 551-228
UPRAVA KLINIKE - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-224
UPRAVA KLINIKE - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-225
UPRAVA KLINIKE - KNJIŽNICA 021 551-231
PORTIRNICA 021 551-208
PRIJAM I OTPUST PACIJENATA 021 551-209
ADMINISTRACIJA 021 551-210
FAKTURNA SLUŽBA 021 551-464
UPIS ZA SKZZ I 021 551-211
UPIS ZA SKZZ II 021 551-212
AMBULANTA ZA HUMANU REPROD. I GIN. ENDOKRIN. 021 551-473
MEDICINSKA SESTRA 021 551-472
AMBULANTA ZA OPĆU GINEKOLOGIJU 021 551-471
AMBULANTA ZA UROGINEKOLOGIJU I URODINAMIKU 021 551-470
AMBULANTA ZA NEONATOLOGIJU 021 551-469
MEDICINSKA SESTRA 021 551-468
CTG 021 551-467
AMBULANTA ZA PERINATOLOGIJU I 021 551-466
AMBULANTA ZA PERINATOLOGIJU II 021 551-423
MEDICINSKA SESTRA 021 551-465
ULTRAZVUK I 021 551-474
ULTRAZVUK II 021 551-475
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - VODITELJ 021 551-417
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - OSOBLJE 021 551-418
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - PRIJAM MATERIJALA 021 551-420
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - LABORATORIJ 021 551-416
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - AMBULANTA 021 551-419
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - ULTRAZVUK 021 551-421
LABORATORIJ HUMANE REPRODUKCIJE - PRIPREMA I UPIS 021 551-422
HITAN PRIJAM - PULT 021 551-213
HITAN PRIJAM - MEDICINSKA SESTRA 021 551-476
HITAN PRIJAM - AMBULANTA 021 551-477
HITAN PRIJAM - PROTOKOL 021 551-478
HITAN PRIJAM - OSOBLJE 021 551-479
BUĐENJE I DNEVNA BOLNICA 021 551-214
ANESTEZIOLOG 021 551-487
RAĐAONICA - PRIJAM 021 551-427
RAĐAONICA - PULT 021 551-219
RAĐAONICA - PULT 021 551-220
RAĐAONICA - LIJEČNIK 021 551-429
RAĐAONICA - ODGOVORNA SESTRA PRIMALJA 021 551-428
OPERACIJSKI BLOK - BUĐENJE 021 551-222
OPERACIJSKI BLOK - PROTOKOL 021 551-480
OPERACIJSKI BLOK - INSTRUMENTARKA 021 551-481
OPERACIJSKI BLOK - ANESTEZIOLOŠKI TEHNIČAR 021 551-482
INTENZIVNA NJEGA - PULT 021 551-424
INTENZIVNA NJEGA - DEŽURNI GINEKOLOG 021 551-425
INTENZIVNA NJEGA - DEŽURNI ANESTEZIOLOG 021 551-426
NEONATOLOGIJA - PROČELNIK KLINIČKOG ODJELA 021 551-221
NEONATOLOGIJA - PRIJAM I ULTRAZVUK 021 551-431
NEONATOLOGIJA - OSOBLJE 021 551-430
NEONATOLOGIJA - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-483
NEONATOLOGIJA - JINJ I 021 551-218
NEONATOLOGIJA - JINJ II 021 551-217
NEONATOLOGIJA - JIL 021 551-216
BABINJAČE 1 - GLAVNA SESTRA 021 551-436
BABINJAČE 1 - PULT 021 551-435
BABINJAČE 1 - AMBULANTA 021 551-434
BABINJAČE 1 - NOĆNI STACIONAR ZA NOVOROĐENČAD 021 551-437
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 1 - GLAVNA SESTRA 021 551-230
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 1 - PULT 021 551-433
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 1 - AMBULANTA 021 551-432
III KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-442
III KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-443
III KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-444
III KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-445
III KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-446
III KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-447
III KAT - KNJIŽNICA 021 551-233
BABINJAČE 2 - GLAVNA SESTRA 021 551-234
BABINJAČE 2 - PULT 021 551-411
BABINJAČE 2 - AMBULANTA 021 551-410
BABINJAČE 2 - NOĆNI STACIONAR ZA NOVOROĐENČAD 021 551-412
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 2 - GLAVNA SESTRA 021 551-232
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 2 - PULT 021 551-441
PATOLOGIJA TRUDNOĆE 2 - AMBULANTA 021 551-440
IV KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-450
IV KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-451
IV KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-452
IV KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-453
IV KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-454
IV KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-455
IV KAT - KNJIŽNICA 021 551-241
BABINJAČE 3 - GLAVNA SESTRA 021 551-242
BABINJAČE 3 - PULT 021 551-414
BABINJAČE 3 - AMBULANTA 021 551-413
BABINJAČE 3 - NOĆNI STACIONAR ZA NOVOROĐENČAD 021 551-415
ENDOKRINOLOGIJA I FERTILITET - GLAVNA SESTRA 021 551-240
ENDOKRINOLOGIJA I FERTILITET - PULT 021 551-449
ENDOKRINOLOGIJA I FERTILITET - AMBULANTA 021 551-448
V KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-458
V KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-459
V KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-460
V KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-461
V KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-462
V KAT - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-463
V KAT - KNJIŽNICA 021 551-249
OPĆA I GINEKOLOŠKA UROLOGIJA - GLAVNA SESTRA 021 551-484
OPĆA I GINEKOLOŠKA UROLOGIJA - PULT 021 551-486
OPĆA I GINEKOLOŠKA UROLOGIJA - AMBULANTA 021 551-485
OPĆA I GINEKOLOŠKA UROLOGIJA - LIJEČNIČKA SOBA 021 551-250
OPĆA I GINEKOLOŠKA UROLOGIJA - PRIRUČNA LJEKARNA 021 551-439
GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA - GLAVNA SESTRA 021 551-248
GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA - PULT 021 551-457
GINEKOLOŠKA ONKOLOGIJA - AMBULANTA 021 551-456