Klinika za psihijatriju

LOKACIJA FIRULE
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 556-135
TAJNICA KLINIKE 021 556-136
GLAVNA SESTRA KLINIKE 021 556-138
PREDSTOJNIK KLINIKE - FAX 021 556-097
URED - FAX 021 556-079
URED - OTPUSNA PISMA 021 556-671
LIJEČNIK 021 556-005
PORTIR - GLAVNI ULAZ 021 556-008
PSIHOLOG 021 556-018
LIJEČNIK - P3 021 556-032
LIJEČNIK - P3 021 556-033
LIJEČNIK - P3 021 556-034
PSIHOLOG - P3 021 556-035
LIJEČNIK 021 556-060
ČAJNA KUHINJA 021 556-130
LIJEČNIK 021 556-131
MEDICINSKA SESTRA 021 556-132
LIJEČNIK 021 556-133
PRIJAMNA AMBULANTA 021 556-139
LIJEČNIK 021 556-141
LIJEČNIK 021 556-142
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-143
MEDICINSKA SESTRA 021 556-144
VODITELJ KLINIČKOG ODJELA 021 556-145
PSIHOLOG 021 556-146
MEDICINSKA SESTRA - DNEVNA BOLNICA 021 556-147
GRUPNA TERAPIJA - P3 021 556-174
LIJEČNIK - P3 021 556-175
DEŽURNI LIJEČNIK - P3 021 556-192
MEDICINSKA SESTRA - P3 021 556-218
LIJEČNIK - P3 021 556-325
LIJEČNIK - P3 021 556-337
LIJEČNIK - P3 021 556-554
LIJEČNIK - DNEVNA BOLNICA 021 556-556
LIJEČNIK 021 556-557
INTENZIVNA NJEGA 021 556-558
LIJEČNIK - MUŠKA JEDINICA 021 556-559
LIJEČNIK - DNEVNA BOLNICA 021 556-667
DNEVNA BOLNICA - LIJEČNIK 021 556-670
LIJEČNIK 021 556-676
LIJEČNIK 021 556-791
LIJEČNIK - SPECIJALIZANT 021 556-792
PRIJAM - UPIS 021 556-382
AMBULANTA 021 556-380
AMBULANTA 021 556-718
AMBULANTA 021 556-719
AMBULANTA 021 556-565
SOCIJALNI RADNIK 021 556-140
LOKACIJA KRIŽINE
PSIHOTRAUMA TELEFON 1 021 557-507
PSIHOTRAUMA TELEFON 2 021 557-524
PSIHOTRAUMA TELEFON 3 021 557-525