Klinika za plućne bolesti

LOKACIJA FIRULE
VODITELJ KLINIKE 021 556-433
URED 021 556-434
GLAVNA SESTRA KLINIKE 021 556-436
LABORATORIJ ZA DIFUZIJU 021 556-003
JEDINICA II A - LIJEČNIK 021 556-065
JEDINICA II B - ORDINACIJA 021 556-067
INTENZIVNA NJEGA - LIJEČNIK 021 556-068
JEDINICA I B - LIJEČNIK 021 556-086
JEDINICA II A - LIJEČNIK 021 556-392
URED - FAX 021 556-432
JEDINICA I A - MEDICINSKA SESTRA 021 556-435
LIJEČNIK 021 556-439
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-441
JEDINICA II B - DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-442
RESPIRATORNI LABORATORIJ 021 556-443
JEDINICA I B - MEDICINSKA SESTRA 021 556-446
PRIJAMNA AMBULANTA 021 556-447
JEDINICA II B - MEDICINSKA SESTRA 021 556-448
BRONHOSKOPSKA AMBULANTA 021 556-449
JEDINICA II A - MEDICINSKA SESTRA 021 556-450
BOT - URED 021 556-539
KNJIŽNICA 021 556-549
JEDINICA I A - AMBULANTA 021 556-571
JEDINICA I B - AMBULANTA 021 556-572
JEDINICA II A - LIJEČNIK 021 556-573
PULMOLOŠKA AMBULANTA 021 556-576
PORTIRNICA 021 556-625
INTENZIVNA NJEGA 021 556-626
SPIROMETRIJA 2 021 556-627
JEDINICA II A - AMBULANTA 021 556-628
JEDINICA II B - AMBULANTA 021 556-629
JEDINICA I B - LIJEČNIK 021 556-646
MIKROSKOPSKI PREGLEDI 021 556-703
DNEVNA BOLNICA - KEMOTERAPIJA 021 556-744
LJEKARNA 021 556-768
LIJEČNIK - II 021 556-775
POLIKLINIKA UPIS - KARTOTEKA 021 556-062
POLIKLINIKA - AMBULANTA 4 021 556-701
ALERGOLOŠKA AMBULANTA 021 556-624
UZV - PUNKCIJE - POLIKLINIKA 021 556-024
DNEVNA BOLNICA - ASTMA ŠKOLA 021 556-807