Klinika za onkologiju i radioterapiju

LOKACIJA FIRULE 021 556-129
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 556-129
FAX 021 556-460
TAJNIK - URED 021 556-461
GLAVNA SESTRA 021 556-463
SIMULATOR 021 556-064
UPIS PACIJENATA - URED 021 556-462
FIZIČARI 021 556-464
MEDICINSKA SESTRA - ODJEL 021 556-465
TELEKOBALTTERAPIJA 021 556-466
KEMOTERAPIJA - BOLESNIČKA SOBA - POLIKLINIKA 021 556-467
LIJEČNIK 021 556-468
GINEKOLOŠKA AMBULANTA - POLIKLINIKA 021 556-469
ONKOLOŠKA AMBULANTA - POLIKLINIKA 021 556-470
CT - DIJAGNOSTIKA 2 021 556-471
LIJEČNIK 021 556-472
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-473
PORTIR - INFORMACIJE 021 556-474
LIJEČNIK - KOBALT TERAPIJA 021 556-475
LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA 021 556-476
LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA - TAJNIK 021 556-519
LIJEČNIK 021 556-480
FIZIČAR - IZRADA KALUPA 021 556-499
AKCELERATOR 021 556-553
LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA - URED 021 556-637
ARHIVA - UPIS - POLIKLINIKA 021 556-639
DNEVNA BOLNICA - PRIPREMA CITOSTATIKA POLIKLINIKA 021 556-668
KEMOAMBULANTA POLIKLINIKA 021 556-638
MEDICINSKA SESTRA - RADIOTERAPIJA 021 556-635
KNJIŽNICA 021 556-812
AMBULANTA 021 556-813
AMBULANTA 021 556-814
AMBULANTA 021 556-815
LIJEČNIK 021 556-816
LIJEČNIK 021 556-817
MEDICINSKA SESTRA - INTENZIVNA NJEGA 021 556-821
LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA RS 021 556-824
LIGA ZA BORBU PROTIV RAKA RS 021 556-825
CT - DIJAGNOSTIKA 1 021 556-835