Klinika za očne bolesti

LOKACIJA FIRULE
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 556-408
URED - TAJNICA 021 556-402
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA - FAX 021 556-407
KNJIŽNICA 021 556-011
OPERACIJSKA DVORANA 021 556-400
MEDICINSKA SESTRA 2 021 556-403
OPERACIJSKA DVORANA - INSTRUMENTARKA 021 556-404
MEDICINSKA SESTRA 1 021 556-406
DEŽURNI LIJEČNIK - STARIJA SLUŽBA 021 556-662
PRIJAMNA AMBULANTA 021 556-748
OPERACIJSKA DVORANA - MALI ZAHVATI 021 556-749
ČAJNA KUHINJA 021 556-750
DEŽURNI LIJEČNIK - MLAĐA SLUŽBA 021 556-751
LIJEČNIK 021 556-752
VODITELJ KLINIČKOG ODJELA 1 021 556-753
VODITELJ KLINIČKOG ODJELA 2 021 556-231
OČNA BANKA 021 556-754
LIJEČNIK 021 556-755
LIJEČNIK 021 556-756
APARTMAN (SOBA 5) 021 556-796
APARTMAN (SOBA 4) 021 556-797
PRIJAM - UPIS 021 556-369
POLIKLINIKA - AMBULANTA ZA STRABIZAM 021 556-341
LASER 021 556-405
GLAUKOM/VIDNO POLJE 021 556-569
ULTRAZVUK 021 556-596