Klinika za neurologiju

LOKACIJA FIRULE021 556-599
PREDSTOJNIK KLINIKE021 556-599
TAJNICA - URED021 556-426
GLAVNA SESTRA KLINIKE021 556-429
FAX - TELEMEDICINA (CENTRALNI PRIJAM)021 556-089
PRIJAMNA AMBULANTA021 556-137
LIJEČNIK - II. JEDINICA021 556-422
DNEVNI BORAVAK021 556-423
LIJEČNIK - II. JEDINICA021 556-424
MEDICINSKA SESTRA - II. JEDINICA021 556-425
LIJEČNIK - I. JEDINICA021 556-427
MEDICINSKA SESTRA - I. JEDINICA021 556-428
DEŽURNI LIJEČNIK - PRIJAM021 556-636
UZV KAROTIDA021 556-574
PREDSTOJNIK KLINIKE - FAX021 556-675
INTENZIVNA NJEGA021 556-680
UZV (CENTRALNI PRIJAM)021 556-773
LIJEČNIK021 556-550
MEDICINSKA SESTRA021 556-342
AMBULANTA021 556-552
URED021 556-673
DNEVNA BOLNICA021 556-344
AMBULANTA ZA EEG021 556-837
DEŽURNI LIJEČNIK021 556-438
LIJEČNIK 1021 556-398
LIJEČNIK 2021 556-679
LIJEČNIK 3021 556-551
LIJEČNIK 4021 556-838
KLINIČKI PSIHOLOG021 556-134
PRIJAM - UPIS021 556-361
LIJEČNIK 1021 556-561
LIJEČNIK 2021 556-562
LIJEČNIK 3021 556-563
AMBULANTA 4021 556-708
AMBULANTA 2. KAT021 556-054
AMBULANTA 2. KAT021 556-055
AMBULANTA 2. KAT021 556-343