Klinika za neurologiju

LOKACIJA FIRULE 021 556-599
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 556-599
TAJNICA - URED 021 556-426
GLAVNA SESTRA KLINIKE 021 556-429
FAX - TELEMEDICINA (CENTRALNI PRIJAM) 021 556-089
PRIJAMNA AMBULANTA 021 556-137
LIJEČNIK - II. JEDINICA 021 556-422
DNEVNI BORAVAK 021 556-423
LIJEČNIK - II. JEDINICA 021 556-424
MEDICINSKA SESTRA - II. JEDINICA 021 556-425
LIJEČNIK - I. JEDINICA 021 556-427
MEDICINSKA SESTRA - I. JEDINICA 021 556-428
DEŽURNI LIJEČNIK - PRIJAM 021 556-636
UZV KAROTIDA 021 556-574
PREDSTOJNIK KLINIKE - FAX 021 556-675
INTENZIVNA NJEGA 021 556-680
UZV (CENTRALNI PRIJAM) 021 556-773
LIJEČNIK 021 556-550
MEDICINSKA SESTRA 021 556-342
AMBULANTA 021 556-552
URED 021 556-673
DNEVNA BOLNICA 021 556-344
AMBULANTA ZA EEG 021 556-837
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-438
LIJEČNIK 1 021 556-398
LIJEČNIK 2 021 556-679
LIJEČNIK 3 021 556-551
LIJEČNIK 4 021 556-838
KLINIČKI PSIHOLOG 021 556-134
PRIJAM - UPIS 021 556-361
LIJEČNIK 1 021 556-561
LIJEČNIK 2 021 556-562
LIJEČNIK 3 021 556-563
AMBULANTA 4 021 556-708
AMBULANTA 2. KAT 021 556-054
AMBULANTA 2. KAT 021 556-055
AMBULANTA 2. KAT 021 556-343