Klinika za kirurgiju

KLINIKA ZA KIRURGIJU

LOKACIJA FIRULE
PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KIRURGIJU 021 556-228
FAX KLINIKE ZA KIRURGIJU 021 556-225
TAJNICA KLINIKE ZA KIRURGIJU 021 556-226
GLAVNA SESTRA/TEHNIČAR KLINIKE ZA KIRURGIJU 021 556-233
TRAUMA I - LIJEČNIK 021 556-152
HKP - OPERACIJSKA DVORANA 021 556-154
HKP - MEDICINSKA SESTRA - AMBULANTA 021 556-155
HKP - DEŽURNI LIJEČNIK - ANESTEZIOLOG 021 556-156
HKP - DEŽURNI LIJEČNIK - KIRURG 021 556-157
HKP - PRIJAM - INFORMACIJE 021 556-158
HKP - DNEVNI BORAVAK 021 556-162
DEŽURNA SESTRA KLINIKE ZA KIRURGIJU 021 556-159
TRAUMA I - MEDICINSKA SESTRA 021 556-160
LIJEČNIK 021 556-195
URED - PRIJEPIS NALAZA 021 556-227
TRAUMA I - AMBULANTA 021 556-229
DIGESTIVNA KIRURGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-250
TORAKALNA KIRURGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-230
TRAUMA II - DNEVNI BORAVAK 021 556-336
VASKULARNA KIRURGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-277
VASKULARNA KIRURGIJA - KNJIŽNICA 021 556-340
VASKULARNA KIRURGIJA - SOBA LIJEČNIKA 021 556-026
INTENZIVNA NJEGA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-383
URED - BOT 021 556-384
INTENZIVNA NJEGA 1 021 556-385
TRAUMA II - MEDICINSKA SESTRA 021 556-387
TRAUMA II - LIJEČNIK 021 556-388
INTENZIVNA NJEGA - GLAVNA SESTRA 021 556-440
KOLOPROKTOLOGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-420
HEPATOBILIJARNA KIRURGIJA - LIJEČNIK 021 556-421
HEPATOBILIJARNA KIRURGIJA - LIJEČNIK 021 556-458
LJEKARNA 021 556-477
TRAUMA 2 - LIJEČNIK 021 556-487
OPERACIJSKA DVORANA - TRAUMATOLOGIJA 021 556-491
OPERACIJSKA DVORANA 1-2 021 556-492
OPERACIJSKA DVORANA 4 021 556-493
OPERACIJSKA DVORANA - DNEVNI BORAVAK 021 556-495
INTENZIVNA NJEGA - LIJEČNIK 021 556-583
HEPATOBILIJARNA KIRURGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-584
VASKULARNA KIRURGIJA - LIJEČNIK 021 556-585
DEŽURNA INSTRUMENTARKA - HKP 021 556-586
TRAUMATOLOGIJA - URED 021 556-587
OPERACIJSKA DVORANA 3 021 556-647
OPERACIJSKI BLOK - RECOVERY 021 556-648
TRAUMATOLOGIJA 2 - LIJEČNIK 021 556-652
HKP - AMBULANTA 021 556-655
KNJIŽNICA 021 556-656
VASKULARNA KIRURGIJA - AMBULANTA 021 556-657
LIJEČNIK - KOLOPROKTOLOG 021 556-658
LIJEČNIK - ABDOMINALNI KIRURG 021 556-659
INTENZIVNA NJEGA 2 021 556-661
DIGESTIVNA KIRURGIJA - VODITELJ ODJELA 021 556-691
OPERACIJSKI BLOK - SOBA ZA BUĐENJE - NEUROKIRURGIJA 021 556-700
VASKULARNA KIRURGIJA - VODITELJ ODJELA 021 556-711
DIGESTIVNA KIRURGIJA - LIJEČNIK 021 556-739
VODITELJ INTENZIVNE NJEGE 021 556-776
TRAUMA 1 - LIJEČNIK 021 556-785
KOLOPROKTOLOGIJA - VODITELJ ODJELA 021 556-802
KOLOPROKTOLOGIJA - PREVIJALIŠTE/AMBULANTA 021 556-803
UPIS - 1 021 556-278
UPIS - 2 021 556-710
GASTROAMBULANTA 021 556-386
OPĆA AMBULANTA 021 556-437
POLIKLINIKA - OPERACIJSKA DVORANA 021 556-532
POLIKLINIKA - KOLOPROKTOLOŠKA AMBULANTA 021 556-720
POLIKLINIKA - KOLOPROKTOLOGIJA - LIJEČNIK 021 556-045
POLIKLINIKA - AMBULANTA ZA VASKULARNU KIRURGIJU 021 556-046
TRAUMATOLOGIJA - LIJEČNIK 021 556-366
TRAUMATOLOGIJA - UPIS 021 556-153
TRAUMATOLOGIJA - LIJEČNIK 021 556-721
LOKACIJA KRIŽINE
OPERACIJSKI BLOK - INSTRUMENTARKA - KOORDINATOR 021 557-390
INSTRUMENTARKA - PLASTIČNA KIRURGIJA 021 557-350
INSTRUMENTARKA 021 557-349
INSTRUMENTARKA - UROLOGIJA 021 557-477
OPERACIJSKA DVORANA 021 557-288
OPERACIJSKA DVORANA UROLOGIJE I PLASTIČNE KIRURGIJE 021 557-387
OPERACIJSKI BLOK - PRIPREMA PACIJENTA 021 557-403
ANESTEZIOLOG 021 557-323
STERILIZACIJA 021 557-496
SAMOSTALNI ODSJEK ZA PLASTIČNU KIRURGIJU I OPEKLINE
LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ KLINIČKOG ODJELA ZA PLASTIČNU KIRURGIJU 021 557-728
GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ODJELA ZA PLASTIČNU KIRURGIJU 021 557-473
URED KLINIČKOG ODJELA ZA PLASTIČNU KIRURGIJU 021 557-268
MEDICINSKA SESTRA - PULT 021 557-457
DEŽURNI LIJEČNIK 021 557-519
AMBULANTA KLINIČKOG ODJELA ZA PLASTIČNU KIRURGIJU - UPIS 021 557-226
AMBULANTA PLASTIČNE KIRURGIJE 021 557-486
KLINIČKI ODJEL ZA NEUROKIRURGIJU
LOKACIJA FIRULE
VODITELJ ODJELA 021 556-108
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA 021 556-109
TAJNICA - URED 021 556-110
INTENZIVNA NJEGA I 021 556-050
INTENZIVNA NJEGA II 021 556-051
INTENZIVNA NJEGA - DNEVNI BORAVAK 021 556-052
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-058
LIJEČNIK 021 556-112
MEDICINSKA SESTRA 021 556-170
DEŽURNA INSTRUMENTARKA 021 556-544
LIJEČNIK 021 556-649
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-650
KNJIŽNICA 021 556-651
OPERACIJSKA DVORANA 021 556-653
OPERACIJSKA DVORANA - RECOVERY 021 556-700
UPIS - KARTOTEKA 021 556-368
LIJEČNIK 021 556-808
KLINIČKI ODJEL ZA ORTOPEDIJU
LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ ODJELA 021 557-455
URED - TAJNICA 021 557-518
GLAVNA MEDICINSKA SESTRA 021 557-308
1. JEDINICA 021 557-638
1. JEDINICA - MEDICINSKA SESTRA 021 557-339
2. JEDINICA 021 557-326
2. JEDINICA - MEDICINSKA SESTRA 021 557-360
DEŽURNI LIJEČNIK 021 557-530
OPERACIJSKA DVORANA 1 021 557-626
OPERACIJSKA DVORANA 2 021 557-276
GLAVNA INSTRUMENTARKA 021 557-264
KNJIŽNICA 021 557-489
LIJEČNIK 021 557-316
LIJEČNIK 021 557-516
LIJEČNIK 021 557-513
LIJEČNIK 021 557-427
UPIS 021 557-438
AMBULANTA 1 021 557-402
AMBULANTA 2 021 557-321
AMBULANTA 3 021 557-322