Klinika za infektologiju

LOKACIJA KRIŽINE
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 557-320
URED 021 557-278
PREDSTOJNIK KLINIKE - FAX 021 557-207
GLAVNA SESTRA KLINIKE 021 557-379
MEDICINSKA SESTRA 1. JEDINICA 021 557-312
MEDICINSKA SESTRA 2. JEDINICA - DEŽURNA MED. SESTRA 021 557-394
MEDICINSKA SESTRA - DJEČJI BOX 021 557-324
LIJEČNIK 021 557-318
LIJEČNIK 021 557-663
LIJEČNIK 021 557-644
LIJEČNIK 021 557-664
LIJEČNIK 021 557-332
RADNA SOBA 021 557-328
PRIJAMNA AMBULANTA 021 557-565
LABORATORIJ 021 557-632
KUHINJA 021 557-546
MEDICINSKA SESTRA - UPIS 021 557-329
AMBULANTA 1 021 557-327
AMBULANTA 2 021 557-265