Klinika za dječje bolesti

LOKACIJA FIRULE 021 556-286
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 556-286
TAJNICA - URED 021 556-303
GLAVNA SESTRA KLINIKE 021 556-291
KNJIŽNICA 021 556-786
PULT - INFORMACIJE 021 556-044
URED 021 556-734
URED - FAX 021 556-590
LIJEČNIK 021 556-069
HEMATOLOGIJA - BOLESNIČKA SOBA 1 021 556-070
HEMATOLOGIJA - BOLESNIČKA SOBA 2 021 556-071
HEMATOLOGIJA - BOLESNIČKA SOBA 3 021 556-072
HEMATOLOGIJA - BOLESNIČKA SOBA 4 021 556-073
HEMATOLOGIJA - BOLESNIČKA SOBA 5 021 556-074
HEMATOLOGIJA - BOLESNIČKA SOBA 6 021 556-075
HEMATOLOGIJA - DNEVNI BORAVAK 021 556-076
LIJEČNIK - KARDIOLOG 021 556-094
LIJEČNIK - PULMOLOG 021 556-095
PRIJAMNA AMBULANTA 021 556-163
EEG KABINET 021 556-164
LIJEČNIK 021 556-256
LIJEČNIK GASTROENTEROLOG 021 556-280
MEDICINSKA SESTRA - GASTRO/NEFROLOGIJA 021 556-281
LIJEČNIK NEFROLOG 021 556-282
JIL - LIJEČNIK 021 556-284
MEDICINSKA SESTRA - DOJENČAD 021 556-285
MEDICINSKA SESTRA 021 556-287
MEDICINSKA SESTRA - NEURO-ENDOKRINOLOGIJA 021 556-288
LIJEČNIK NEFROLOG 021 556-290
PRIJAM - DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-293
PRIJAM - PSIHOLOG 021 556-296
DEŽURNI LIJEČNIK KLINIKE 021 556-297
ULTRAZVUK 021 556-299
KARDIOLOGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-300
DOJENČAD - LIJEČNIK 021 556-301
URED ZA FAKTURIRANJE 021 556-302
SOBA ZA MAJKE 1 021 556-304
POMOĆNO OSOBLJE 021 556-027
ŠKOLA 021 556-506
LIJEČNIK - ENDOKRINOLOG 021 556-612
NEFROLOGIJA - LIJEČNIK 021 556-681
LIJEKOVI 021 556-682
EKG 021 556-683
HEMATOLOGIJA - ONKOLOGIJA - MEDICINSKA SESTRA 021 556-684
HEMATOLOŠKO-ONKOLOŠKA AMBULANTA 021 556-685
INTENZIVNA NJEGA 021 556-686
SOBA ZA MAJKE 2 021 556-712
SOBA ZA MAJKE 3 021 556-713
SOBA ZA MAJKE 4 021 556-714
INTENZIVNA NJEGA - DNEVNI BORAVAK - FAX 021 556-729
LIJEČNIK 021 556-731
LIJEČNIK 021 556-793
GASTROENTEROLOGIJA - LIJEČNIK 021 556-740
LABORATORIJ ZA URODINAMIKU 021 556-782
ENDOKRINOLOGIJA - EDUKACIJA RODITELJA 021 556-783
HEMATOLOGIJA - PSIHOLOG 021 556-806
EEG - POLISOMNOGRAFIJA 021 556-811
PULMOLOGIJA - BRONHOSKOPIJA 021 556-836
DNEVNA BOLNICA - HEMATOLOŠKA AMBULANTA 021 556-292
DNEVNA BOLNICA - LIJEČNIK 021 556-294
DNEVNA BOLNICA - MEDICINSKA SESTRA - INFORMACIJE 021 556-295
PRIJAM - UPIS 1 021 556-362
PRIJAM - UPIS 2 021 556-363
SPIROMETRIJA 021 556-030
AMBULANTA 021 556-093
GENETIKA 021 556-500
AMBULANTA 021 556-542
AMBULANTA 021 556-543
CITOGENETSKI LABORATORIJ 021 556-560
VAĐENJE KRVI 021 556-566
AMBULANTA 021 556-704
AMBULANTA 021 556-716
LIJEČNIK 021 556-025