Klinika za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata

LOKACIJA FIRULE  
PREDSTOJNIK KLINIKE 021 556-415
GLAVNA SESTRA 021 556-409
URED - PRIJEPIS 021 556-410
HIGIJENSKI PROPUSNIK - OPERACIJSKA DVORANA 021 556-049
MEDICINSKA SESTRA 1 021 556-411
DNEVNI BORAVAK 021 556-412
MEDICINSKA SESTRA 2 021 556-413
LIJEČNIK 021 556-414
SEMINAR - STRUČNI KOLEGIJ 021 556-416
DEŽURNI LIJEČNIK - STARIJA SLUŽBA 021 556-417
OPERACIJSKA DVORANA 021 556-418
SOBA ZA BUĐENJE 021 556-794
LIJEČNIK 021 556-497
PRIJAMNA AMBULANTA 021 556-687
LIJEČNIK 021 556-770
BOLESNIČKA SOBA - APARTMAN 021 556-771
PREDSTOJNIK KLINIKE - FAX 021 556-762
PRIJAM - UPIS 1 021 556-370
PRIJAM - UPIS 2 021 556-012
AUDIOVESTIBULARNI KABINET 021 556-057
AMBULANTA - MALI ZAHVATI 021 556-371
AUDIOLOŠKA AMBULANTA 1 021 556-419
AUDIOLOŠKA AMBULANTA 2 021 556-054
OPĆA AMBULANTA 2 021 556-503
SNIMANJE SLUHA 021 556-564
AMBULANTA ZA FONIJATRIJU 021 556-820
AMBULANTA ZA ISPITIVANJE RAVNOTEŽE 021 556-841