Klinički zavod za nuklearnu medicinu

LOKACIJA FIRULE
PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA 021 556-101
GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ZAVODA 021 556-103
GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ZAVODA - FAX 021 556-839
UPIS - IZDAVANJE NALAZA 021 556-102
KNJIŽNICA 021 556-747
BOLESNIČKA SOBA - IZOLACIJA 1 021 556-104
BIOKEMIJSKI LABORATORIJ 021 556-105
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA 021 556-106
STACIONAR - MEDICINSKA SESTRA 021 556-620
LIJEČNIK 021 556-621
LIJEČNIK 021 556-622
KLINIČKI INŽENJERI 021 556-623
BOLESNIČKA SOBA - IZOLACIJA 2 021 556-738
LIJEČNIK 021 556-741
GAMA KAMERA 021 556-742
KNJIŽNICA 021 556-747
LIJEČNIK 021 556-772
ZNANSTVENA JEDINICA - FIZIČAR 021 556-818
UPISI - KARTOTEKA 021 556-399
VAĐENJE KRVI 021 556-096
AMBULANTA 1 021 556-107
AMBULANTA 2 021 556-830
AMBULANTA 3 021 556-831
AMBULANTA 3 021 556-832