Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju

LOKACIJA FIRULE
PRIJAM MATERIJALA 021 556-201
SEROLOGIJA 021 556-039
HEMOKULTURE 021 556-283
DIJAGNOSTIKA TUBERKULOZE 021 556-430
PRIPREMA PODLOGA 021 556-501
LIJEČNIK 021 556-196
LIJEČNIK 021 556-197
DNEVNI BORAVAK 021 556-198