Klinički zavod za kliničku patofiziologiju

LOKACIJA KRIŽINE
PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA 021 557-248
GLAVNA SESTRA KLINIČKOG ZAVODA 021 557-204
URED 021 557-431
MEDICINSKA SESTRA - PULT 021 557-458
LIJEČNIK 021 557-364