Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

LOKACIJA FIRULE
PREDSTOJNIK KLINIČKOG ZAVODA 021 556-242
URED - TAJNICA 021 556-243
URED - FAX 021 556-592
GLAVNI INŽENJER KLINIČKOG ZAVODA 021 556-593
MAGNETSKA REZONANCIJA 021 556-082
MAGNETSKA REZONANCIJA - LIJEČNIK 021 556-083
ANGIODVORANA - LIJEČNIK 021 556-087
MODEM - CT ABDOMENA 021 556-088
LIJEČNIK 021 556-091
DIJAGNOSTIKA V 021 556-252
DIJAGNOSTIKA IX - PLUĆA 021 556-234
DEŽURNI INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 021 556-235
DEŽURNI LIJEČNIK 021 556-236
CT ABDOMENA 021 556-237
DIJAGNOSTIKA III - IV 021 556-238
CT GLAVE I KOSTIJU 021 556-239
KNJIŽNICA 021 556-240
DIJAGNOSTIKA VI - VII 021 556-241
ANGIOGRAFIJA 021 556-244
URED - PRIJEPIS NALAZA 021 556-245
LIJEČNIK 021 556-247
LIJEČNIK 021 556-248
UZV ABDOMENA 021 556-249
LIJEČNIK 021 556-265
RTG - HITAN KIRURŠKI PRIJAM 021 556-389
LIJEČNIK 021 556-540
TAMNA KOMORA 021 556-588
LIJEČNIK 021 556-589
UZV KRVNIH ŽILA 021 556-632
DEŽURNI INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE 021 556-633
MEDICINSKE SESTRE - INSTRUMENTARKE 021 556-634
LIJEČNIK 021 556-757
DIJAGNOSTIKA 1 - MAMOGRAFIJA 021 556-758
TIM ZA BOLESTI DOJKE 021 556-759
CT - HKP TEHNIČKA SOBA 021 556-826
CT - HKP PISANJE NALAZA 021 556-827
UPIS - POLIKLINIKA 1 021 556-431
UPIS - POLIKLINIKA 2 021 556-732
POLIKLINIKA - DIJAGNOSTIKA II 021 556-541
POLIKLINIKA - MAMOGRAFIJA 021 556-029
POLIKLINIKA - ULTRAZVUK 021 556-043
LOKACIJA KRIŽINE
VODITELJ ODJELA 021 557-505
GLAVNI INŽENJER KLINIČKOG ZAVODA 021 557-463
LIJEČNIK 021 557-493
LIJEČNIK 021 557-340
UPIS PACIJENATA 021 557-461
DIJAGNOSTIKA 2 021 557-388
DIJAGNOSTIKA 2 021 557-211
DIJAGNOSTIKA 3/4 021 557-479
DIJAGNOSTIKA 5/6 021 557-348
CT 021 557-405
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA 1 021 557-533
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA 2 021 557-251
DEŽURNI INŽENJER RADIOLOGIJE 021 557-263
RTG - HITAN PRIJAM 021 557-263