Odjel za kardiokirurgiju

Voditelj Odjela: doc. prim. dr. sc. Cristian Bulat, dr. med.

Glavna medicinska sestra: Marija Mamić, bacc.med.techn.

O nama  |  Liječnici  | Liste čekanja