Natječaji za posao

24.02.2021

Natječaj za prijem u radni odnos

19.02.2021

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za izbor specijalizanata-medicinska biokemija i laboratorijska medicina

18.02.2021

Obavijest o razgovoru-stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe Službe za nabavu-1 izvršitelj-neodređeno

 

17.02.2021

Natječaj za izbor imenovanje-pročelnik Zavoda za maksilofacijalnu kirurgiju

12.02.2021

Obavijest o razgovoru-viši administrativni radnik-kontrolor za potrebe Klinike za dječje bolesti-1 izvršitelj-određeno

10.02.2021

Obavijest o razgovor - likvidator kontrolor na određeno vrijeme 1 izvršitelj 

09.02.2021

Obavijest o razgovoru - doktor medicine specijalist pedijatrije za potrebe Klinike za dječje bolesti - 1 izvršitelj - neodređeno

08.02.2021

Obavijest o testiranju - vozač II za potrebe Službe za tehničke poslove - 1 izvršitelj - neodređeno

Obavijest o testiranju- vozač I za potrebe Službe za tehničke poslove -1 izvršitelj-neodređeno

04.02.2021

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinske radiologije za potrebe Klinike za onkologiju i radioterapiju - 1 izvršitelj - određeno

02.02.2021

Obavijest o testiranju-stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe Službe za nabavu-neodređeno-1 izvršitelj

Obavijest o razgovoru-transportni radnik za potrebe Bolničke ljekarne-1 izvršitelj(neodređeno)

27.01.2021

Natječaj za prijem u radni odnos

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu-3 izvršitelja-određeno

Obavijest o razgovoru-laboratorijski tehničar-2 izvršitelja-neodređeno

Obavijest o razgovoru-laboratorijski tehničar za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju, citologiju i sudsku medicinu-1 izvršitelj-neodređeno

Obavijest o razgovoru-doktor medicine specijalist kliničke radiologije za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju-2 izvršitelja-neodređeno

26.01.2021

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik građevinarstva za potrebe Službe za investicije i razvoj-1 izvršitelj-neodređeno

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik pravne struke za potrebe Službe za investicije i razvoj-2 izvršitelja-neodređeno

Obavijest o razgovoru-stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe Službe za investicije i razvoj-1 izvršitelj-neodređeno

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe Službe za investicije i razvoj-1 izvršitelj-neodređeno

 25.01.2021

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-3 izvršitelja-neodređeno

22.01.2022

Natječaj za imenovanje Predstojnik Klinike za kožne i spolne bolesti

14.01.2021

Obavijest o razgovoru-psiholog za potrebe Klinike za psihijatriju-1 izvršitelj-neodređeno

13.01.2021

Natječaj za izbor specijalizanata

08.01.2021

Obavijest o razgovoru magistar nutricionizma za potrebe Službe za prehranu i dijetetiku za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije

Natječaj za prijem u radni odnos

30.12.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

22.12.2020

Obavijest o razgovoru-farmaceutski tehničar za potrebe Bolničke ljekarne-1 izvršitelj-neodređeno

Obavijest o razgovoru-transportni radnik za potrebe Službe za tehničke poslove-1 izvršitelj(određeno)

21.12.2020

Magistar farmacije za potrebe Bolničke ljekarne- 1 izvršitelj (neodređeno)

Poziv na razgovor za prijem u radni odnos na neodređeno-njegovatelj-njegovateljica(50 izvršitelja)

16.12.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

11.12.2020

Obavijest o razgovoru - kuhar II - Služba za prehranu i dijetetiku - neodređeno

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-radnica - određeno

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-radnica - 10 izvršitelja neodređeno 30.09.2020.

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-radnica - 3 izvršitelja neodređeno - 29.07.2020. 

Obavijest o testiranju - viši administrativni radnik - kontrolor - Klinika za dječje bolesti

Obavijest o testiranju - administrativni referent - 3 izvršitelja

Obavijest o razgovoru - kuhar II - Služba za prehranu i dijetetiku - određen4.12.2020

Natječaj za prije u radni odnos

02.12.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

27.11.2020

Natječaj za izbor i imenovanje

 26.11.2020

Obavijest o razgovoru-inž.med.lab.dijagnostike za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijske dijagnostike -neodređeno

Obavijest o razgovoru - inž.med.lab.dijagnostike za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku - određeno

25.11.2020

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor određeno

23.11.2020

Odluka o prijemu pripravnika

09.11.2020

Obavijest o razgovoru za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike za potrebe Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju - 2 izvršitelja

Obavijest o razgovoru za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - diplomirani inženjer molekularne biologije za potrebe Kliničkog zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju - 1 izvršitelj

04.11.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za prijem pripravnika na pripravnički staž

Obavijest o razgovoru - primalja 29.07.2020.

Obavijest o razgovoru - primalja 30.09.2020.

Obavijest o razgovoru - viša primalja neodređeno

Obavijest o razgovoru - viša primalja određeno

02.11.2020

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik - radnica u zdravstvu

21.10.2020

Obavijest o razgovoru - pomoćnik strojara - Služba za tehničke poslove

Obavijest o razgovoru - doktor medine - Klinika za unutarnje bolesti (provedba projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o razgovoru - viši administrativni radnik - kontrolor - Klinika za ženske bolesti i porode

Obavijest o razgovoru - vozač I - Služba za tehničke poslove

Obavijest o razgovoru - magistar nutricionizma - Služba za prehranu i dijetetiku (provedba projekata sufinaciranih iz sredstava EU)

Obavijest o razgovoru magistar inženjer prehrambene tehnologije (neodređeno)

Obavijest o razgovoru-tajnica ureda klinike za infektologiju

16.10.2020

Natječaj za izbor i imenovanje

14.10.2020

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor I - 5 izvršitelja

08.10.2020

Obavijest o testiranju - tajnica ureda klinike za potrebe Klinike za infektologiju

 07.10.2020

Natječaj za prijem u radni odnos 

01.10.2020

Obavijest o testiranju - likvidator kontrolor I određeno

Obavijest o razgovoru - stručni savjetnik ekonomske struke

30.09.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

21.09.2020

POZIV NA TESTIRANJE- Viši administrativni radnik-kontrolor za potrebe Klinike za ženske bolesti i porode

 08.09.2020

Obavijest o razgovoru 

04.09.2020

Natječaj za prijem u radni odnos    

03.09.2020

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar 6 izvršitelja neodređeno

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar 15 izvršitelja određeno

01.09.2020

Obavijest o testiranju - administrativni referent - neodređeno

25.08.2020

Obavijest o testiranju - stručni savjetnik ekonomske struke neodređeno

21.08.2020

Obavijest o razgovoru - blagajnik kontrolor određeno

 19.08.2020

Natječaj za izbor i imenovanje

17.08.2020

Obavijest o razgovoru - kuhar II Služba za prehranu i dijetetiku - određeno

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-radnica 4 izvršitelja - neodređeno

Obavijest o razgovoru - pomoćna radnica-radnik 7 izvršitelja - određeno

Obavijest o razgovoru - pomoćna radnica-radnik 14 izvršitelja - određeno

12.08.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

11.08.2020

Obavijest o testiranju - blagajnik kontrolor određeno

Natječaj  medicinskog fakulteta u Splitu za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije /        Upisni formular

 07.08.2020

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor I određeno

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor neodređeno

06.08.2020

Obavijest o razgovoru - viši stručni savjetnik ekonomske struke - određeno

04.08.2020

Odluka o izboru specijalizanata - abdominalna kirurgija

Obavijest o testiranju - knjigovodstveni referent kontrolor Služba za ekonomsko financijske poslove

31.07.2020

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinske radiologije - određeno 

29.07.2020

Natječaj za prijem u radni odnos 

28.07.2020

Obavijest o razgovoru - fizičar

24.07.2020

Obavijest o testiranju - likvidator kontrolor za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

15.07.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

03.07.2020

Natječaj za prijem u radni odnos 

26.06.2020

Natječaj za prijem u radni odnos 

17.06.2020

Natječaj za izbor i imenovanje 

10.06.2020

Natječaj za izbor i imenovanje

17.03.2020

Odgoda razgovora - fizičar

12.03.2020

Obavijest o razgovoru-fizičar

09.03.2020

Obavijest o razgovoru-asistent doktorand

06.03.2020

Obavijest o testiranju - likvidator kontrolor neodređeno

05.03.2020

Obavijest o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje

Obavijest o razgovoru - inženjer građevine kontrolor

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor I - određeno 

04.03.2020

Natječaj za prijem u radni odnos  

26.02.2020

Obavijest o testiranju - inženjer građevine kontrolor za potrebe Službe za tehničke poslove

Obavijest o testiranju - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje za potrebe Službe za tehničke poslove 

18.02.2020

Poziv na razgovor-logoped-1 izvršitelj za potrebe Klinike za bolesti uha nosa i grla s kirurgijom glave i vrata

17.02.2020

Razgovor-inženjer medicinske radiologije

05.02.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

29.01.2020

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinske radiologije za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju - 3 neodređeno

24.01.2020

Natječaj za prijem u radni odnos

22.01.2020

Obavijest o razgovoru - administrativni referent - 4 neodređeno  

 

21.01.2020

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-radnica - 5 izvršitelja određeno

17.01.2020

Obavijest o razgovoru - vodoinstalater II Služba za tehničke poslove

16.01.2020

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor I - neodređeno

09.01.2020

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor - određeno vrijeme

31.12.2019

Obavijest o razgovoru - doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije

23.12.2019

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

13.12.2019

Obavijest o testiranju likvidator-neodređeno

Obavijest o razgovoru -likvidator određeno

Natječaj za izbor specijalizanata

Natječaj za izbor specijalista

12.12.2019

Obavijest o testiranju-viši administrativni referent (pola punog radnog vremena) 1 izvršitelj

Obavijest o testiranju-administrativni referent određeno 3 izvršitelja

Obavijest o testiranju-administrativni referent neodređeno 4 izvršitelja

Odluka o poništenju natječaja 

11.12.2019

natječaj

Poništenje Natječaja za izbor spacijalizanata

06.12.2019

Poziv na razgovor-inženjer medicinske radiologije

15.11.2019

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor I - određeno

05.11.2019

Obavijest o razgovoru - elektrotehničar kontrolor - Služba za tehničke poslove

04.11.2019

Obavijest o testiranju - likvidator kontrolor I - Služba za ekonomsko-financijske poslove - određeno

24.10.2019

Obavijest o razgovoru-viši radni terapeut Klinika za psihijatriju

23.10.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

 

21.10.2019

Obavijest o razgovoru - stručni savjetnik pravne struke - Odjel za znanstveni rad

Odluka o prijemu pripravnika prvostupnik radiološke tehnologije

 

17.10.2019

Obavijest o razgovoru - viši radni terapeut - Klinika za psihijatriju

14.10.2019

Obavijest o razgovoru-kadrovski referent kontrolor

11.10.2019

Obavijest o razgovoru - likvidator kontrolor Služba za ekonomsko-financijske poslove neodređeno

Obavijest o razgovoru - logoped  

09.10.2019

Obavijest o razgovoru - magistar farmacije za potrebe Bolničke ljekarne

04.10.2019

Natječaj za prijem pripravnika

Odluka o prijemu pripravnika farmaceutski tehničari  

03.10.2019

Obavijest o testiranju-likvidator kontrolor-neodređeno

Odluka o prijemu pripravnika

 

01.10.2019

Obavijest o razgovoru-farmaceutski tehničar

30.09.2019

Obavijest o testiranju-stručni savjetnik pravne struke-Odjel za znanstveni rad

 

19.09.2019

Obavijest o razgovoru - transportni radnik

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar - 15 izvrštielja

 

11.09.2019

Natječaj za prijem pripravnika

Natječaj za prijem specijalizanata

 

21.08.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

14.08.2019

Obavijest o testiranju - kadrovski referent - kontrolor - Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

08.08.2019

Obavijest o razgovoru - pomoćna radnica-radnik - 43 izvršitelja neodređeno

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar - 8 izvršitelja neodređeno

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar - 7 izvršitelja određeno

Obavijest o razgovoru - viša medicinska sestra-tehničar - Zavod za transfuzijsku medicinu

Obavijest o razgovoru - viša medicinska sestra-tehničar - 1 izvršitelj određeno

Obavijest o razgovoru - pomoćna radnica-radnik - 2 izvršitelja određeno

31.07.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

19.07.2019

Natječaj za prijem u radni odnos 1

Natječaj za prijem u radni odnos 2

Obavijest o razgovoru - stručni savjetnik elektronike - Služba za tehničke poslove

 

17.07.2019

Obavijest o razgovoru - administrativni referent - 3 izvršitelja neodređeno

Obavijest o razgovoru - administrativni referent - kontrolor - Zavod za kardiokirurgiju

Obavijest o razgovoru - kadrovski referent - kontrolor - Služba za opće, pravne i kadrovske poslove 

15.07.2019

Obavijest o razgovoru - stručni savjetnik informatike za potrebe Službe za informatiku

11.07.2019

Obavijest o testiranju - kadrovski referent-kontrolor, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove - 1 izvršitelj

09.07.2019

Viši radni terapeut - jedna polovina radnog vremena

05.07.2019

Obavijest o testiranju - stručni savjetnik informatike za potrebe Službe za informatiku

Obavijest o testiranju - administrativni referent - 3 izvršitelja - neodređeno

04.07.2019

Obavijest o razgovoru - stručni savjetnik ekonomske struke - Služba za ekonomsko-financijske poslove

  

03.07.2019

Obavijest o razgovoru-nosač bolesnika

Obavijest o razgovoru-medicinska sestra-tehničar određeno

Obavijest o razgovoru-viša medicinska sestra-tehničar - određeno

28.06.2019.

Natječaj za prijem u radni odnos 

10.06.2019

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinske radiologije - Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

07.06.2019

Odluka o izboru specijalizanta medicinska biokemija i laboratorijska medicina

03.06.2019

Obavijest o razgovoru - psiholog - Klinika za neurologiju

31.05.2019

Obavijest o razgovoru - magistar nutricionizma za potrebe Službe za prehranu i dijetetiku

Obavijest o razgovoru - vozač II za potrebe Službe za tehničke poslove

Obavijest o praktičnoj provjeri znanja - instalater centralnog grijanja - Služba za tehničke poslove

Obavijest o razgovoru - elktrotehničar kontrolor - Služba za tehničke poslove

Obavijest o razgovoru - doktor medicine specijalist ortopedije i traumatologije za potrebe Klinike za kirurgiju

Obavijest o razgovoru - doktor medicine specijalist ortopedije - Klinika za kirurgiju

30.05.2019

Obavijest o razgovoru - farmaceutski tehničar za potrebe Bolničke ljekarne

Obavijest o razgovoru - viša medicinska sestra-tehničar - 7 izvršitelja - određeno

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar - 9 izvršitelja - određeno

Obavijest o razgovoru - viša prmalja - 8 izvršitelja - neodređeno

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničar - 2 izvršitelja - određeno

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničar - 2 izvršitelja - neodređeno

29.05.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar - 42 izvršitelja - neodređeno

10.05.2019.

Obavijest o testiranju - Viši stručni savjetnik Informatike  

02.05.2019

Odluka o izboru specijalizanata vaskularna kirurgija

Obavijest o razgovoru-likvidator kontrolor I. Za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove

Obavijest o razgovoru-logoped za potrebe klinike za neurologiju

25.04.2019

Obavijest o testiranju - likvidator kontrolor I - Služba za ekonomsko financijske poslove

19.04.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

16.04.2109

Odluke o izboru specijalizanata

12.04.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za izbor i imenovanje

03.04.2019

Natječaj za prijem u radni odnos

27.03.2019

Natječaj za izbor specijalizanata

13.03.2019

Obavijest o razgovoru-drvodjelac I Služba za tehničke poslove

Obavijest o testiranju-administrativni referent-kontrolor Zavod za kardiokirurgiju

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničar

Obavijest o razgovoru - transportni radnik 

11.03.2019

Obavijest o razgovoru-mehaničar I Služba za tehničke poslove

08.03.2019

Obavijest o testiranju-likvidator kontrolor Služba za ekonomsko financijske poslove  

04.03.2019

Obavijest o razgovoru-viša primalja

Obavijest o razgovoru-viša medicinska sestra-tehničar

Obavijest o razgovoru-medicinska sestra-tehničar

Obavijest o razgovoru-pomoćna radnica-radnik 

12.02.2019

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor-Klinika za onkologiju i radioterapiju  

06.02.2019

Natječaj za izbor i imenovanje

05.02.2018

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor-Klinika za unutarnje bolesti

30.01.2019

Obavijest o razgovoru-psiholog-Klinika za psihijatriju

Natječaj za prijem u radni odnos

Obavijest o praktičnoj provjeri znanja-instalater centralnog grijanja-Služba za tehničke poslove

22.01.2019

Obavijest o razgovoru-likvidator-kontrolor I-Služba za ekonomsko-financijske poslove

15.01.2019

Obavijest o testiranju -likvidator kontrolor I - Služba za ekonomsko financijske poslove

09.01.2019

Natječaj za izbor specijalizanata

Obavijest o razgovoru-psiholog-Klinika za dječje bolesti

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik knjižničar-Odjel za znanstveni rad

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

08.01.2019

Obavijest o testiranju-administrativni referent kontrolor za potrebe Klinike za onkologiju i radioterapiju

    

04.01.2019

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (90 sati na godišnjoj razini)

Poništenje natječaja za izbor specijalizanata od 07.11.2018 

28.12.2018

BODOVNA LISTA SPECIJALIZACIJE 2018.   

19.12.2018

Obavijest o razgovoru-likvidator kontrolor Služba za ekonomsko-financijske poslove

Obavijest o razgovoru-viša primalja Klinika za ženske bolesti i porode

Obavijest o razgovoru-viša medicinska sestra-tehničar (6 izvršitelja)

Obavijest o razgovoru viša medicinska sestra-tehničar (3 izvršitelja)

Obavijest o razgovoru-medicinska sestra-tehničar 8 izvršitelja

Obavijest o razgovoru-medicinska sestra-tehničar Klinika za unutarnje bolesti

18.12.2018

Obavijest o razgovoru-socijalni radnik Klinika za psihijatriju

Obavijest o testiranju za radno mjesto strojar serviser-kontrolor za potrebe Službe za tehničke poslove

 

14.12.2018

Obavijest o testiranju-novi datum-administrativni referent-kontrolor Klinika za unutarnje bolesti

Obavijest o testiranju-novi datum-administrativni referent-kontrolor Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju 

13.12.2018

Obavijest o odgodi testiranja administrativni referent-kontrolor Klinika za unutarnje bolesti

Obavijest o odgodi testiranja administrativni referent-kontrolor Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

12.12.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

Obavijest o testiranju-administrativni referent-kontrolor Klinika za unutarnje bolesti

Obavijest o testiranju-administrativni referent - kontrolor Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje-Služba za tehničke poslove

 

Obavijest o testiranju - likvidator kontrolor-Služba za ekonomsko financijske poslove

Obavijest o testiranju - administrativni referent-kontrolor-Klinika za onkologiju i radioterapiju

05.12.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

16.11.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

15.11.2018

Odluka o prijemu pripravnika na pripravnički staž 

13.11.2018

Poziv na razgovor-administrativni referent-kontrolor 

07.11.2018

Natječaj za izbor specijalizanata 

02.11.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za prijem pripravnika

29.10.2018

Obavijest o razgovoru - Stručni savjetnik arhivist za potrebe Službe za opće, pravne i kadrovske poslove - (1 izvršitelj)  

24.10.2018

Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinske radiologije 

23.10.2018

Obavijest o razgovoru - Inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike

Obavijest o razgovoru-laboratorijski tehničar za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Obavijest o razgovoru-pomoćni radnik-ca za potrebe Odjela za maksilofacijalnu kirurgiju

Obavijest o razgovoru-transportni radnik za potrebe za potrebe Bolničke ljekarne

05.10.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za imenovanje ravnatelja KBC-a Split

03.10.2018

Obavijest o razgovoru/testiranje-fizioterapeut

 

 

02.10.2018

Obavijest o razgovoru-farmaceutski tehničar

Obavijest o razgovoru-pomoćnik obducenta od 27.07.18.

Obavijest o razgovoru-pomoćnik obducenta od 20.07.2018.

 

12.09.2018

Natječaj za izbor i imenovanje

Natječaj za prijem u radni odnos

 

06.09.2018

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik pravne struke na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za nabavu

 

Obavijest o razgovoru - stručni referent kontrolor na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijeske poslove od 27.07.2018.

Obavijest o razgovoru-likvidator kontrolor na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove od 06.07.2018.

Obavijest o razgovoru-likvidator kontrolor na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove od 27.07.2018.

13.08.2018

Obavijest o razgovoru- pomoćna radnica na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju-administrativni referent na neodređeno vrijeme za potrebe službe za čIšćenje bolničkog prostora

 

10.08.2018

stručni savjetnik građevinarstva  na određeno vrijeme radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske Unije

viši stručni savjetnik građevinarstva na određeno vrijeme radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske Unije

 

 

08.08.2018

Obavijest o razgovoru-stručni suradnik-stručnjak zaštite na radu

Obavijest o razgovoru-višI stručni savjetnik-stručnjak zaštite na radu

03.08.2018

Obavijest o razgovoru - Viši stručni savjetnik elektroenergetike na neodređeno vrijeme 

31.07.2018

Poziv na razgovor - Skladištar-ekonom - Na neodređen vrijeme

27.07.2018

Natječaji za prijem u radni odnos

25.07.2018

Obavijest o testiranju skladištar-ekonom

24.07.2018

Obavijest o promjeni termina razgovora

23.07.2018

Poziv na razgovor-diplomirani inženjer molekularne biologije na neodređeno vrijeme

 

20.07.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

11.07.2018

Odluka o prijemu specijalizanata anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Poziv na razgovor -elektroničar serviser-kontrolor na neodređeno vrijeme

06.07.2018

Natječaj  za prijem u radni odnos

04.07.2018

Natječaj za izbor i imenovanje 

28.06.2018

Odluka o izboru specijalizanta iz opće kirurgije 

27.06.2018

Natječaj za prijem u radni odonos

20.06.2018

Obavijest o razgovoru-socijalni radnik za potrebe klinike za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- psiholog za potrebe klinike za psihijatriju

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru- laboratorijski tehničar 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-laboratorijski tehničar za potrebe kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu I citologiju

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme 

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike za potrebe zavoda za transfuzijsku medicinu na neodređeno vrijeme

12.06.2018

Obavijest o razgovoru-klinički inženjer fizike za potrebe kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu na neodređeno vrijeme

11.06.2018

Poziv na razgovor-inženjer medicinske radiologije na neodređeno vrijeme

Poziv na razgovor-administrativni referent-kontrolor za potrebe Zavoda za urologiju-određeno vrijeme

08.06.2018

Odluka o izboru specijalizanta iz kardiotorakalna kirurgije(smjer torakalna kirurgija) 

04.06.2018

Obavijest o razgovoru- stručni savjetnik pravne struke na određeno vrijeme radi provedbe projekta sufinanciranih iz sredstava eu

Obavijest o razgovoru- stručni savjetnik ekonomske struke na određeno vrijeme radi provedbe projekta sufinanciranih iz sredstava eu

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor klinike za kirurgiju na neodređeno vrijeme

 

Obavijest o razgovoru- administrativni referent-kontrolor na pola radnog vremena na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor za potrebe zavoda za transfuzijsku medicinu na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-tajnica ureda klinike za neurologiju na neodređeno vrijeme

30.05.2018

Odluka o izboru specijalizanta iz hitne medicine

Poziv na razgovor-likvidator-kontrolor na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

Poziv na razgovor-likvidator-kontrolor na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

Poziv na razgovor-blagajnik-kontrolor na neodređeno vrijeme za poterbe Službe za ekonomsko financijske poslove

29.05.2018

Obavijest o testiranju-stručni savjetnik ekonomske struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o testiranju-stručni savjetnik pravne struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik ekonomske struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik pravne struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

 

25.05.2018

Obavijest o testiranju- blagajnik-kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove na neodređeno vrijeme

Obavijest o testiranju-strojar serviser-kontrolor za potrebe službe za tehničke poslove na neodređeno vrijeme

Obavijest o testiranju-likvidator kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju-likvidator kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove na neodređeno vrijeme

22.05.2018

Poziv na razgovor- viša medicinska sestra-tehničar na određeno vrijeme (12) izvršitelja

Poziv na razgovor-viša primalja za potrebe klinike za ženske bolesti I porode na neodređeno vrijeme -6 izvršitelja

Poziv na razgovor- viša primalja za potrebe klinike za ženske bolesti I porode 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Poziv na razgovor-strojar serviser-kontrolor za potrebe službe za tehničke poslove  1 izvršitelj na određeno vrijeme

Poziv na razgovor-primalja za potrebe klinike za ženske bolesti I porode 5 izvršitelja na određeno vrijeme

27.04.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

 

26.04.2018

Obavijest o razgovoru- fizičar na neodređeno vrijeme za potrebe odjela za medicinsku fiziku

24.04.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

 

20.04.2018

Obavijest o razgovoru-diplomirani inženjer molekularne biologije za potrebe zavoda za transfuzijsku medicinu

Obavijest o razgovoru-psiholog

Obavijest o razgovoru-vodoinstalater I   

19.04.2018

Obavijest o testiranju-tajnica ureda Klinike za neurologiju

Obavijest o testiranju-administartivni referent - kontrolor za Kliniku za kirurgiju 

Obavijest o testiranju-administartivni referent  kontrolor jedan izvršitelj pola punog radnog vremena

Obavijest o testiranju-administartivni referent - kontrolor za Zavod za transfuzijsku medicinu 

12.04.2018

Obavijest o razgovoru-višI stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe službe za ekonomsko-financijske poslove

09.04.2018

Obavijest o razgovoru-višI administrativni referent-kontrolor za potrebe službe za opk

06.04.2018

Odluka o izboru specijalizanata u kbc -u split

04.04.2018

Obavijest o razgovoru- skladištar ekonom na neodređeno vrijeme   

30.03.2018

Obavijest o testiranju-višI stručnog savjetnika pravne struke za potrebe službe za nabavu

Ispravak I dopuna obavijesti o testiranju- skladištar-ekonom na neodređeno vrijeme  

28.03.2018

Obavijest o testiranju-višI administrativni referent-kontrolor za potrebe službe za opk poslove

Obavijest o testiranju-skladištar-ekonom na neodređeno vrijeme

22.03.2018

Obavijest o razgovoru-više primalje na određeno vrijeme za potrebe klinike za ženske bolesti I porode 

20.03.2018

Obavijest o razgovoru likvidator-kontrolor

16.03.2018

Obavijest o testiranju-likvidator-kontrolor 

15.03.2018

Obavijest o testiranju-stručni suradnik zaštite na radu

Obavijest o testiranju-viši stručni savjetnik zaštite na radu

14.03.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

12.03.2018

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split 

06.03.2018

Obavijest o testiranju- diplomirani inženjer biologije na određeno vrijeme

05.03.2018

Obavijest o razgovoru-specijalist oralne kirurgije

02.03.2018

Natječaj za prijem u radni odnos   

27.02.2018.

Obavijest o odgodi razgovora - Primalje na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - Primalje na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - Laboratorijski tehničar na određeno vrijeme

23.02.2018

Izmjena termina razgovora za administrativnog referenta -kontrolora za potrebe klinike za unutarnje bolesti 

21.02.2018

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za unutarnje bolesti

16.02.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

Bodovna lista specijalizacije

08.02.2018

Obavijest o razgovoru višI radni terapeut za potrebe klinike za psihijatriju  

07.02.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

24.01.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

23.01.2018

Obavijest o testiranju-administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za unutarnje bolesti

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za bolesti srca I krvnih žila

Obavijest o razgovoru-zidar na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-vodoinstalater ii na određeno vrijeme

04.01.2018

Obavijest o razgovoru - Likvidator - kontrolor na određeno vrijeme

29.12.2017

Odluka o izboru specijalizanata

22.12.2017

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz torakalne kirurgije

15.12.2017

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik ekonomske struke

 

13.12.2017

Obavijest o razgovoru-skladištar-ekonom

12.12.2017

Obavijest o razgovoru-viša medicinska sestra-tehničar 

06.12.2017

Obavijest o razgovoru-medicinske sestre na određeno vrijeme 

04.12.2017

Obavijest o testiranju-skladištar-ekonom

30.11.2017

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnici na određeno vrijeme 

28.11.2017

Obavijest o razgovoru- inženjer medicinske radiologije  

21.11.2017

Obavijest o razgovoru-administrativni referent kontrolor za potrebe zavoda za kardiokirurgiju

Obavijest o razgovoru- administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za plućne bolesti 

17.11.2017

Obavijest o testiranju za administartivnog referenta-kontrolora za potreba Klinike za bolesti srca i krvnih žila 

14.11.2017

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz psihijatrije

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

 

10.11.2017

Odluka o poništenju natječaja za specijalizacije iz hitne medicine, urologije i dječje kirurgije   

31.10.2017

Obavijest o testiranju- administrativni referent-kontrolor za potrebe  klinike za plućne bolesti

Obavijest o testiranju- administrativni referent-kontrolor za potrebe za kardiokirurgiju  

25.10.2017

Obavijest o razgovoru-psiholog-magistra psihologije za potrebe klinike za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- diplomirani inženjer molekularne biologije za potrebe kliničkog zavoda za mikrobiologiju I parazitologiju

Obavijest o razgovoru- laboratorijski tehničar za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku 

17.10.2017

Obavijest o razgovoru za socijalnog radnika 

16.10.2017

Odluka stručno osposobljavanje-odustanak i prijem

13.10.2017

Viši administrativni referent za potrebe Klinike za unutarnje bolesti 

03.10.2017

VišI stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe službe za nabavu  

02.10.2017

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje-NEMEDICINSKI

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje-MEDICINSKI

28.09.2017

Obavijest o razgovoru- stručni savjetnik elektronike na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru- mehaničar I. Na neodređeno vrijeme

Obavijest o praktičnoj provjeri znanja-instalater centralnog grijanja  

27.09.2017

Natječaj specijalizacije

14.09.2017

Obavijest o razgovoru - viša medicinska sestra/tehničar za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu

Obavijest o razgovoru - Laboratorijski tehničar na neodređeno vrijeme

12.09.2017

Obavijest o razgovoru- dr.Med.Spec. Psihijatrije za potrebe psihotraume na klinici za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- psiholog-magistra psihologije za potrebe psihotraume na klinici za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- medicinska sestra-tehničar za potrebe psihotraume na klinici za psihijatriju

06.09.2017

Obavijest o razgovoru - Pomoćni radnici na neodređeno vrijeme  

04.09.2017

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-ca 14 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - inženjer radiologije 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

01.09.2017

Obavijest o razgovoru-likvidator - kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove

30.08.2017

Obavijest o razgovoru- diplomirani inženjer molekularne biologije na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru- doktor medicine specijalist pedijatrije na neodređeno vrijeme za potrebe klinike za dječje bolesti

Obavijest o razgovoru-višI radni terapeut na određeno vrijeme za potrebe klinike za dječje bolesti 

18.08.2017

Obavijest o testiranju za radno mjesto likvidator-kontrolor jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

16.08.2017

Obavijest o razgovoru za izbor administrativnog referenta kontrolora 2 izvršitelja na određeno vrijeme

04.08.2017

Obavijest o testiranju za radno mjesto administrativni referent - kontrolor  -dva (2) izvršitelja

02.08.2017

Obavijest o razgovoru-pomoćni radnici na određeno vrijeme

25.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 15 pomoćnih radnika

 

19.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 4 više medicinske sestre-tehničara

Obavijest o razgovoru za izbor 7 inženjera-prvostupnika med.-lab. dijagnostike

14.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 9 pomoćnih radnika-ca na neodređeno vrijeme

12.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 2 likvidatora-kontrolora na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko-financijske poslove 

04.07.2017

Obavijest o testiranju - dva (2) likvidatora-kontrolora na određeno vrijeme  

20.06.2017

Odluka o poništenju natječaja za dva laboratorijska tehničara na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - tajnik-ca Klinike za anestezijologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje 

16.06.2017

Obavijest o razgovoru - medicinske sestare-tehničari na neodređeno vrijeme 

Obavijest o razgovoru - medicinske sestare-tehničari na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničari na određeno vrijeme

14.06.2017

Obavijest o razgovoru - medicinske sestre-tehničari na određeno vrijeme

10.06.2017

Razgovor za posao - pomoćni radnik-ca na određeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove će se obaviti dana 14.06.2017., a ne dana 12.06.2017. Ispričavamo se zbog greške u pozivu od 06.06.2017.
Vremenski termini ostaju nepromjenjeni.

Obavijest o razgovoru- pomoćni radnik-ca na određeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove

09.06.2017

Obavijest o razgovoru - transportni radnik na neodređeno vrijeme 2 izvršitelja za potrebe službe za tehničke poslove

06.06.2017

Obavijest o razgovoru- pomoćni radnik-ca na određeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove

05.06.2017

Obavijest o testiranju - tajnica ureda Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

18.05.2017

Odluka o prijemu specijalizanata opća interna medicina   

12.05.2017

Obavijest o razgovoru - viši radni terapeut za potrebe klinike za dječje bolesti

Obavijest o razgovoru - inženjer radiologije 2 izvršitelja za potrebe klinike za onkologiju i radioterapiju

Obavijest o razgovoru - doktor medicine specijalist ortopedije  

09.05.2017

Obavijest o testiranju - stručni referent -kontrolor 

05.05.2017

Obavijest o razgovoru - strojar serviser - kontrolor

Obavijest o razgovoru - viši stručni savjetnik elektronike 

03.05.2017

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničar (5) na neodređeno vrijeme

27.04.2017

obavijest o praktičnoj provjeri znanja - instalater centralnog grijanja

Poziv na razgovor za RM doktor medicine specijalist kliničke radiologije.  

12.04.2017

Obavijest o razgovoru- transportni radnik za potrebe bolničke ljekarne 

11.04.2017

Obavijest o razgovoru- viši stručni savjetnik pravne struke za potrebe službe za nabavu

Obavijest o razgovoru- doktor medicine specijalist interne medicine 

10.04.2017

Obavijest o praktičnoj provjeri znanja- instalater centralnog grijanja 

04.04.2017

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike (2) izvršitelja 

24.03.2017

Natječaj za izbor specijalizanta - opća interna medicina

23.03.2017

Obavijest o razgovoru - administrativni referent-kontrolor 5 izvršitelja na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju- viši stručni savjetnik pravne struke  za potrebe službe za nabavu 

22.03.2017

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar 110 izvršitelja na određeno vrijeme  

20.03.2017.

Poziv na razgovor - Elektronicar serviser - kontrolor

Poziv na razgovor - strucni savjetnik elektroenergetike 

16.03.2017.

Odluka o prijemu specijalizanata

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz opće interne medicine (4) izvršitelja

15.03.2017.

Obavijest o razgovoru - viši radni terapeut za potrebe klinike za psihijatriju 

10.03.2017.

Obavijest o testiranju - administrativni referent-kontrolor na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju - elektroničar serviser- kontrolor za potrebe službe za tehničke poslove 

Stručni savjetnik elektroenergetike za potrebe službe za tehničke poslove

 08.03.2017.

Ispravak obavijesti o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje 

01.03.2017.

Obavijest o razgovoru-viši fizioterapeut

28.02.2017.

Ispravak obavijesti o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje

24.02.2017.

Obavijest o testiranju - likvidator-kontrolor na određeno vrijeme za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove

Ispravak obavijesti o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje za potrebe službe za tehničke poslove

Obavijest o razgovoru - psiholog-magistra psihologije na određeno vrijeme za potrebe klinike za psihijatriju 

Obavijest o razgovoru - psiholog-magistra psihologije na određeno vrijeme za potrebe regionalnog centra za psihotraumu

Obavijest o razgovoru -viši radni terapeut na neodređeno vrijeme za potrebe klinike za psihijatriju

23.02.2017.

Obavijest o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje na neodređeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove

Odluka o poništenju dijela natječaja - specijalizacija iz opće kirurgije

16.02.2017.

Specijalizacije - bodovna lista 

10.02.2017.

Bodovna lista-ONKOLOGIJA

08.02.2017.

Obavijest o razgovoru inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike.pdf

Obavijest o razgovoru za medicinsko laboratorijske tehničare.pdf

25.01.2017.

NATJEČAJ ZA IZBOR SPECIJALIZANATA

04.01.2017.

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANATA

NATJEČAJ-PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KOŽNE BOLESTI

16.12.2016

SPECIJALIZACIJE 2016-BODOVNA LISTA

OBAVIJEST O TESTIRANJU - LIKVIDATOR-KONTROLOR 

08.12.2016

OBAVIJEST O RAZGOVORU - VIŠI STRUČNI SAVJETNIK INFORMATIKE

05.12.2016

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - STRUČNI SAVJETNIK INFORMATIKE

24.11.2016

OBAVIJEST O RAZGOVORU - POMOĆNE RADNICE

23.11.2016.

OBAVIJEST O RAZGOVORU - VIŠI STRUČNI SAVJETNIK PRAVNE STRUKE

NATJEČAJ ZA IZBOR SPECIJALIZANATA

22.11.2016.

OBAVIJEST O TESTIRANJU - STRUČNI REFERENT- KONTROLOR ZA POTREBE SLUŽBE ZA NABAVU

18.11.2016.

DOPUNA OBAVIJESTI O RAZGOVORU-TESTIRANJU VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA PRAVNE STRUKE.pdf

17.11.2016

Obavijest o razgovoru - VIŠI STRUČNI SAVJETNIK PRAVNE STRUKE

16.11.2016

Obavijest o razgovoru - INŽENJER MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA ODREĐENO VRIJEME.pdf

Obavijest o razgovoru - PRIMALJE

08.11.2016.

Obavijest o razgovoru za radno mjesto KV vozač.pdf

Obavijest o razgovoru za radno mjesto transportni radnik.pdf

03.11.2016.

Odluka - stručno osposobljavanje odustanak i prijem

24.10.2016.

Obavijest o razgovoru - magistar psihologije za potrebe Klinike za dječje bolesti

20.10.2016

Ispravak Odluke -  prijem na stručno osposobljavanje

19.10.2016.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje - medicinski

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje

18.10.2016.

Obavijest o testiranju kandidata - psiholog/magistra psihologije za potrebe Klinike za dječje bolesti

14.10.2016.

Obavijest o razgovoru - za izbor administrativnog referenta - kontrolora za potrebe Klinike za infektologiju

Obavijest o razgovoru - za izbor 5 likvidatora - kontrolora za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

13.10.2016.

Viši radni terapeut - Klinika za psihijatriju

Bolničar - pomoćnik obducenta - Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Stručni savjetnik za zbrinjavanje otpada

11.10.2016.

Testiranje kandidata 13.10.2016. 

06.10.2016.

Obavijest o testiranju kandidata

05.10.2016.

Poništenje natječaja

04.10.2016.

Obavijest o testiranju kandidata

22.09.2016.

Obavijest o testiranju kandidata

21.09.2016.

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine (m/ž)

18.08.2016.

Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

01.08.2016.

TESTIRANJE.pdf

12.07.2016.

Odluka-poništenje natječaja.pdf

06.07.2016.

odluka.pdf 

21.06.2016.

Odluka o prijemu na struc.osposobljavanje

20.06.2016.

Odluka o prijemu na struc.osposobljavanje

09.06.2016.

 Odluka o prijemu na struc_osposob

06.06.2016.

Natjecaj

01.06.2016.

Natječaj za ravnatelja

06.05.2016.

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje

27.01.2016

Odluka o izboru specijalizanata

25.01.2015.

Odluka o poništenju dijela natječaja

18.01.2016.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

15.01.2016.

Odluka o prijemu na stučno osposobljavanje prvostupnik primaljstva

13.01.2016.

Odluka o izboru specijalizanata od 12.01.2016.

05.01.2016

OBAVIJEST - SPECIJALIZACIJE

 

31.12.2015.

POZIV NA RAZGOVOR - Specijalizacija iz pedijatrije.pdf

21.12.2015.

Obavijest o testiranju-pravnici

18.12.2015.

Obavijesti o testiranju

17.12.2015.

TESTIRANJE - administrativni referent - kontrolor

Natječaj od 16.12.2015.g

07.12.2015.

Natječaj za izbor specijalizanata 

03.12.2015.

POZIV NA TESTIRANJE - psiholog

27.11.2015.

Odluka o stručnom osposobljavanju

26.11.2015.

Natjecaj - specijalizacije razno 25.11.2015

25.11.2015.

Stručno osposobljavanje 25.11.2015..pdf

16.11.2015.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - Odluke

09.11.2015.

ODLUKE - stručno osposobljavanje

03.11.2015.

NN(str.ospos_.zdr_. i nezdr.) 02.11.015..doc

30.10.2015.

Odluka o izboru specijalizanta iz urologije

Odluka o prijemu na strucno osposobljavanje

23.10.2015.

Odluka o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine

30.09.2015.

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine

14.09.2015.

Natječaj za izbor specijalizanta urologije

13.08.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju magistra nutricionizma

28.07.2015.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

15.07.2015.

PONIŠTENJE NATJEČAJA - urologija

27.04.2015

Odluku o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

21.04.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje prvostupnika fizioterapije od 20.04.2015. godine

16.04.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

15.04.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje prvostupnika fizioterapije od 01.04.2015. godine 

3.04.2015.g.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

2.04.2015.g.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Tablica kriterija - Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa       

14.11.2014.g.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

6.11.2014.g.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje

22.10.2014.g.

Klasa 1065 Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje 

 

25. 08. 2014. g.
Temeljem Odluke Kliničkog bolničkog centra Split od 11. srpnja 2014. g., koja se odnosi na prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

22. 08. 2014. g.
Temeljem Odluke Kliničkog bolničkog centra Split od 11. srpnja 2014. g., koja se odnosi na prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

04. 08. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 01. kolovoza 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

25. 07. 2014. g.
Na temelju članka 21. Statuta Kliničkog bolničkog centra Split, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. 06. 2014. godine, za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Lista prijavljenih kandidata na stručno osposobljavanje

17. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 17. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

15. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 15. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata iz opće interne medicine u KBC-u Split

08. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 08. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

02. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 154/08 ), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 02. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

16. 06. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog pravilnika, dana 16. lipnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

13. 02. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 154/08 ), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9.navedenog Pravilnika, dana 13. veljače 2014. godine donosi se odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split. 

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split