Križine


Klinički bolnički centar Križine je smješten u ulici Šoltanska 1, do koje možete doći i autobusnim linijama br. 3, 5, 8, 15.