O nama

Najveća klinika u sadašnjem ustroju iznjedrila se iz Internog odjela splitske bolnice koji je osnovan 1920. g. dolaskom prim. dr. Bože Peričića te iz Internog odjela koji je do 1991. g. bio u sastavu Vojne bolnice Split. Jedna proširena Klinika za unutarnje bolesti stvorila se 2007. g. na dva lokaliteta (Firule i Križine), koja ukupno ima 266 bolesničkih postelja ( lokalitet Firule - 103, lokalitet Križine - 163) te 26 kreveta dnevne bolnice. Klinika je organizirana tako da čini zajednicu Kliničkih odjela koji imaju veliku stručnu i znanstvenu samostalnost, ali je osigurana tijesna suradnja i čvrsto prožimanje različitih užih internističkih specijalnosti.
Na Klinici za unutarnje bolesti radi ukupno 393 djelatnika.
Liječnika specijalista radi 66, subspecijalista 42.
Na specijalizaciji je 17 liječnika: 6 iz interne medicine, 4 na subspecijalizaciji za kardiologiju, 3 za nefrologiju, 2 za internističku onkologiju, 1 za gastroenterologiju, 1 za endokrinologiju. Osim njih na Klinici rade i drugi liječnici na specijalizaciji i subspecijalizaciji koji su djelatnici drugih kuća.
Od ukupno 262 medicinske sestre na Klinici rade 42 sestre sa verificiranom višom medicinskom školom te 220 medicinskih sestara s verificiranom srednjom školom.
Administrativnih djelatnika radi 6, a pomoćnih radnica radi 42.
Klinika je nastavna baza za internu medicinu studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (kao i drugim fakultetima). Služi i kao nastavna baza škole za medicinske sestre i studija sestrinstva pa u njoj i učenici i studenti obavljaju praktični dio nastave.
Znanstveni opus suradnika Klinike je pozamašan i ima preko 600 naslova u stručnim znanstvenim glasilima, od kojih je dobar dio objavljen u časopisima svjetskog odjeka. Ti su istraživački rezultati referirani i na stotinjak istraživačkih skupova, a baš je Interna klinika koordinirala nekoliko multicentričnih ispitivanja te sudjeluje u svjetskom Interheart istraživanju (predstavlja našu zemlju koja je među prvima uključena u 22 europske zemlje) te vodi 3 projekta koje sufinancira Ministarstvo znanosti i tehnologija RH.

Povijest klinike za unutarnje bolesti

Interni odjel splitske bolnice nalazio se u staroj zgradi, koju su daleke 1794. g. podigla braća Ergovac.
U okviru Internog odjela postojao je i dječji odsjek koji se izdvojio u samostalni odsjek 1934. g.
U obnovljeni paviljon na Firulama 1946. g. smjestio se Interni odjel.
Plućni odjel se 1959. g. izdvaja iz Internog odjela i smješta se u novi (sadašnji) paviljon.
U sklopu Internog odjela 1966. g. formiran je i Radioizotopni odjel, koji se 1978. g. osamostaljuje kao Odjel za nuklearnu medicinu.
Kardiološki odjel osnovao je prim. dr. Slavko Poljanić u sklopu kojeg je 1967. g. formirana Koronarna jedinica intenzivne skrbi, prva u RH, kada se vrše i prve defibrilacije te vanjske elektrostimulacije.
Odjel nefrologije i hemodijalize uspostavio je 1974. g. prof. dr. Vladimir Polić, agilni entuzijast i prvi izabrani nastavnik interne medicine u našoj ustanovi koji je već 1972. g. proveo prvu dijalizu.
Odjel za kliničku farmakologiju i toksikologiju osnovao je prof. dr. Zvonko Rumboldt kao jedan od prvih odjela takve vrste u zemlji.
Odsjek za kliničku imunologiju i reumatologiju utemeljila je 1974. godine dr. Branka Andričević.
Odjel gastroenterologije i hepatologije osnovao je 1979. g., kao odsjek, prim. dr. Slavko Šimić. Od 1999. g. ovaj Odjel vodi Jedinicu intenzivne skrbi, koja je do tada bila neuvjetno spojena s Koronarnom jedinicom. Odsjek za hematologiju vuče korijene u osnivanju hematološkog laboratorija, kojeg je osnovao prim. dr. Ljubo Simunić, 1946. g. Prim. dr. sc. Josip Maras 1978. g. osniva samostalni hematološki odsjek i uvodi
citokemijske analize u pripadni laboratorij.
Odsjek za endokrinologiju osnovan je 1974. g., a osnovali su ga prim. dr. Jakov Jelić te dr. sc. Ante Tonkić.
Internistička poliklinika razvija se paralelno s odjelom, odmah po završetku II. svjetskog rata. Tada je to bila opća internistička ambulanta, u kojoj su naizmjenice radili svi odjelni specijalisti. Sedamdesetih godina
prošlog stoljeća, ukorak s razvojem subspecijalističkih službi, otvaraju se i subspecijalističke ambulante. Uvode se i mnoge dijagnostičke metode.
Hitni interni prijam visoko je organizirana medicinska jedinica, koja cjelodnevnim radom kroz 24 sata skrbi o urgentnim bolesnicima; riječ je o svojstvenoj dnevnoj bolnici s 4 kreveta, koji se evidentiraju kao
"opservacija".
Odlukom znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj sjednici održanoj 28. siječnja 1986. g., Odjelu za interne bolesti dodjeljuje se naslov "Klinika za unutarnje bolesti
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu".

Voditelji odjela - predstojnici Klinike bili su:

prim. dr. Božo Peričić; 1923. - 1940. g.,
prim. dr. Mario Krmpotić; 1940. - 1941. g.,
prim. dr. Ljubo Simunić; 1945. - 1965. g.,
prim. dr. Slavko Poljanić; 1965. - 1975. g.,
dr. Branka Andričević; 1976. - 1978. g.,
prim. dr. Slavko Šimić; 1978. - 1989. g.,
prof. dr. Zvonko Rumboldt; 1989. - 2003. g.,
prof. dr. Stjepan Miše; 2003. - 2004. g.,
prof. dr. Dinko Mirić; 2004. - 2007. g.,
prof. dr. Stojan Polić; 2007. - 2011. g.,
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin; 2011. g. - 2015. g.
prof.prim.dr.sc. Maja Radman; 2015. g. - 2018. g.

Glavne medicinske sestre odjela - Klinike od 1966. g. bile su:

Milka Vojković, m. s.; Anica Vidović, vms; Ksenija Petrović, vms; Vlasta Balić, vms; Zdenka Puljas, vms; od 02. 01. 2014. g. Marija Bandić, dipl. med. tech., nakon odlaska u mirovinu Vlaste Balić, vms.

Odjel za unutarnje bolesti - lokalitet Križine bio je do 16. rujna 1991. g. u sastavu Vojne bolnice Split. Tog datuma bolnica je predana Vladi Republike Hrvatske i od tada djeluje kao dio sustava zdravstva Republike Hrvatske. Bolnica, kao i sam Interni odjel više je puta mijenjala status. Od 1993. g. bolnica je integrirana u sustav KB Split. Do 2007. g. Interni odjel je bio samostalan.

U periodu samostalnosti voditelji Kliničkog odjela za unutarnje bolesti bili su:

prim. dr. Bogdan Petrović; 1991. - 1992. g.,
doc. dr. sc. Ljubomir Puljiz; v. d. od 1992. - 1995. g.,
dr. Josip Žarkov; 1996. - 1997. g.,
prof. dr. sc. Dinko Mirić; 1997. - 2000. g.,
doc. dr. sc. Ivica Vuković; 2000. - 2002. g.,
prof. dr. sc. Dragan Ljutić; 2002. - 2007. g.

Glavne medicinske sestre u tom periodu bile su:

Gizela Jakupčević, vms; Pavica Radić, vms; Ljubica Glavan, vms.

Trenutačni ustroj Klinike za unutarnje bolesti:

Klinički odjel za bolesti srca i krvnih žila,
Klinički odjel za gastroenterologiju i hepatologiju,
Klinički odjel za nefrologiju i hemodijalizu,
Klinički odjel za endokrinologiju i dijabetologiju,
Klinički odjel za hematologiju,
Klinički odjel za reumatologiju i imunologiju,
Klinički odjel za kliničku farmakologiju,
Samostalni odsjek intenzivne medicine,
Poliklinika,
Hitni interni prijam.

Broj stacionarnih kreveta - 266.
Dnevna bolnica Klinike
Broj kreveta dnevne bolnice - 26.
Dnevna bolnica - hematološka - 6 kreveta (Križine),
Dnevna bolnica - gastroenterološka - 4 kreveta (3 Firule, 1 Križine),
Dnevna bolnica - endokrinološka - 4 kreveta (Križine),
Dnevna bolnica - dijabetološka - 4 kreveta (Križine),
Dnevna bolnica - reumatološka - 3 kreveta (Križine),
Dnevna bolnica - peritonejska dijaliza - 1 krevet (Križine),
Dnevna bolnica - hitni interni prijam - 4 kreveta,
(24h dnevno, parni dani lokalitet Križine, neparni dani lokalitet - Firule).