Kontakt

Predstojnik: prim. doc. dr. sc. Trpimir Glavina
Tel.: 021 556-136
Fax: 021 556-097

Glavna sestra: Dijana Blažević, bacc.med.techn.
Tel.: 021 556-138

Upravno-administrativni odjel

Tel.: 021 556-136

Ambulantno-poliklinički dio
Tel.: 021 556-382

Dnevna bolnica Klinike za psihijatriju
Tel.: 021 556-147

Klinički odjel kliničke psihijatrije
Tel.: 021 556-218

Klinički odjel biologijske psihijatrije
Tel.: 021 556-132

Odjel intenzivne njege
Tel.: 021 556-558

Klinički odjel socijalne psihijatrije
Tel.: 021 556-144

Regionalni centar za psihotraumu
Tel.: 021 557-507