Kontakt

Predstojnik:
prof. prim. dr. sc. Ante Punda, dr. med.


Glavni ing. Zavoda:
Sandra Šego, med. lab. ing.


Ambulanta za bolesti štitnjače

Radno vrijeme: 07.00 - 19.00h
Tel.: 021 556-399

Način naručivanja na pretrage:
Na šalteru za upis, s važećom uputnicom i nalazima hormona štitnjače. Za kontrolni pregled potrebno je donijeti i prethodne nalaze spec. nukl. medicine.

Uzimanje uzoraka za analizu krvi:
Pacijenti se primaju bez najave i naručivanja od ponedjeljka do petka, od 07.00 - 09.00h.
Informacije radnim danom na tel.: 021 556-096

Napomena:
Nalazi krvnih pretraga preuzimaju se na šalteru Zavoda, u podrumu glavne zgrade KBC-a Firule, radnim danom od 11.00 - 13.00h.


Odjel za funkcionalnu dijagnostiku, dozimetriju, zaštitu od zračenja, radiobiokemijsku dijagnostiku

Način naručivanja na scintigrafske pretrage i denzitometriju:
Na šalteru Zavoda (na ulazu u Odjel) radnim danom od 07.00 - 14.00h.
Informacije radnim danom od 07.00 - 14.00h na tel.: 021 556-102

Preuzimanje nalaza:
Na šalteru Zavoda (na ulazu u Odjel) radnim danom od 11.00 - 13.00h.