O nama

Povijest Centra za transfuzijsku medicinu

Prema sačuvanoj dokumentaciji, prve su se transfuzije krvi primjenjivale u Gradskoj bolnici u Splitu još 1939. g. Iste godine osnovan je Odsjek za transfuziju krvi pri Higijenskom zavodu u Splitu. U Odsjeku su se izabirali i evidentirali davatelji krvi, a njihov popis se dostavljao dežurnoj službi Gradske bolnice koja ih je prema potrebi pozivala na davanje krvi.
Među prvim centrima u zemlji, u Splitu je 1951. g. osnovana Stanica za transfuziju krvi sa educiranim kadrovima te je bila smještena u zgradi bolnice Grad uz Kirurški i Ortopedski odjel. U Stanici se uzimala krv, određivale krvne grupe te samostalno aplicirale transfuzije krvi.
Ubrzo, 1955. g. uvedeno je i transfuziološko ispitivanje i praćenje trudnica uz prve izmjene krvi u novorođenčadi čije su majke imale RH imunizaciju.
Stanica za transfuziju preseljena je 1960. g. u prizemlje Poliklinike na Firulama i djelatnost se sve brže i kvalitetnije razvijala; uz ispitivanje trudnica uvode se prijeoperacijska transfuzijska ispitivanja te cjelodnevna dežurstva.
U cilju što sigurnijeg i kvalitetnijeg transfuzijskog liječenja, 1974. g. uvodi se testiranje protutijela svih uzetih doza krvi na uzročnika sifilisa i uzročnika hepatitisa B. Testiranje na biljege virusa HIV-a uvodi se 1987. g., a 1993. g. započima testiranje biljega infekcije virusom hepatitisa C. Tijekom 1986. Odjel za transfuziju krvi osniva novu djelatnost kroz novoosnovanu organizacijsku jedinicu: Laboratorij za HLA tipizaciju.
Tijekom Domovinskog rata, od 1991. do 1995. g., Odjel je bez ikakvih ranijih iskustava preuzeo ulogu organizatora i koordinatora rada transfuzijske djelatnosti za područje južne Hrvatske. Odjel za transfuziju krvi osigurao je sav potreban kadar, opremu, reagense i krvne pripravke za transfuzijsko liječenje u ratnim uvjetima u sastavu mobilnih kirurških ekipa, a istovremeno uz pomoć Hrvatskog Crvenog križa i kluba DDK „Brodosplit“, organizirano i kontinuirano je prikupljao krv na Odjelu i terenskim akcijama kako bi osigurao dostatan broj krvnih pripravaka.
Tijekom 1995. g., transfuzijska djelatnost bolnice Križine (kadar, oprema i prostor) postaje sastavni dio postojećeg Odjela za transfuziju krvi KB Split te od tada funkcionira kao jedna cjelina.
Od 1998. g. pa nadalje, djelatnost tranfuzijske medicine, iz stručnih i prostornih razloga se dijeli te se na lokalitetu Firule provodi djelatnost uzimanja krvi od dobrovoljnih davatelja, prerada i skladištenje krvnih pripravaka te djelatnost bolničke transfuzijske jedinice, dok se na lokalitetu Križine obavlja poliklinička transfuzijska djelatnost, imunohematološko testiranje i ispitivanje
biljega krvlju prenosivih bolesti svih uzetih doza krvi te djelatnost bolničke transfuzijske jedinice. Na Križinama, u prizemlju Poliklinike, 2011. g. osniva se Odsjek za citaferezu i krioprezervaciju te se ishodi proizvodna dozvola od strane Ministarstva zdravstva RH za djelatnost uzimanja, obrade i skladištenja krvotvornih matičnih stanica za autolognu transplantaciju.
Od siječnja 2013. g., Odjel za transfuzijsku medicinu KBC-a Split postaje Regionalni transfuzijski centar, a od svibnja 2013. g. informatički je opremljen te uključen u nacionalni e-Delphyn transfuzijski informatički program.
Prikupljanje krvi od dobrovoljnih davatelja u skladu s Planovima prikupljanja krvi u RH, kontinuirano se provodi kroz cijelu godinu na Odjelu (lokalitet Firule) i na terenskim akcijama Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Odjel je istovremeno preuzeo ulogu opskrbe sigurnim i kvalitetnim krvnim pripravcima za sve bolesnike koji se liječe u zdravstvenim ustanovama obje županije.
U svibnju 2010. g. Odjel za transfuziju krvi (tadašnji naziv Odjela) nagrađen je skupnom nagradom Grada Splita za 2009. g. za nesebičnu požrtvovnost i profesionalizam medicinskog osoblja Odjela za dan 24. srpnja 2009. g. kada je nakon tragedije koja se dogodila u Kaštelima u teškoj željezničkoj nesreći prikupljeno 350 doza krvi za spas unesrećenih osoba.

Opis i unutarnje ustrojstvo Odjela za transfuzijsku medicinu

Odjel - regionalni transfuzijski centar Split:

- Upravno-administrativni odjel
- Odsjek za prikupljanje krvi
- Odsjek za proizvodnju, čuvanje i izdavanje krvnih pripravaka
- Odsjek za imunohematologiju
- Odsjek za serološku dijagnostiku
- Odsjek za kontrolu i osiguranje kvalitete

Odjel - bolnička transfuzijska jedinica:

- Odsjek za kliničku transfuzijsku medicinu Firule
- Odsjek za kliničku transfuzijsku medicinu Križine
- Poliklinička transfuzijska služba (ambulanta za prijeoperacijsku obradu, ambulanta za pre i perinatalnu skrb, ambulanta za krvlju prenosive bolesti, laboratorij za krvlju prenosive bolesti, ambulanta za autotransfuzije i venepunkcije, laboratorij za HLA tipizaciju)

Odjel za citaferezu i krioprezervaciju